De commotie die is ontstaan omtrent de sloop van Villa Nolens en de kap van enkele bomen, en de bewering door Trudocs dat het Sint-Trudoziekenhuis daar geen vergunning voor zou hebben, vraagt om meer tekst en uitleg. “We volgen alle wettelijke regels en zullen dit altijd blijven doen, en niet alle bomen zijn gekapt. Het groenaspect staat centraal bij de verdere ontwikkeling van de campus”, reageert Miet Driesen namens het Sint-Trudoziekenhuis.

Het ziekenhuis van Sint-Truiden heeft het voormalige huis van wijlen dokter Nolens op de hoek aangekocht met de bedoeling haar zorgcampus te kunnen uitbreiden. “De verdere ontwikkeling van onze campus is een noodzaak, willen we tegemoet kunnen blijven komen aan de stijgende zorgvraag in onze regio”, verduidelijkt woordvoerder Miet Driesen. “De patiënt staat voor ons steeds voorop, waarbij we de beste zorgen in de best mogelijke omstandigheden willen bieden. We breiden uit door extra verdiepingen te voorzien en door de bouw van een nieuwe spoedafdeling. De huidige bezoekersparking zal dus verschuiven naar de linkerzijde van het ziekenhuis met bijkomend een mindervalidenparking.”

Doorsteek

Maar wat met de emotionele reacties van sommigen op het slopen van de villa en de bomen? Miet Driesen reageert: “Uit eerdere studies bleek dat de villa zelf als gebouw energie-technisch gezien niet interessant was om te hergebruiken. Daarnaast zijn al verschillende administratieve diensten verhuisd naar het aanpalende gebouw aan de Rummenweg, en zullen er de komende maanden nog meer diensten daarnaartoe verhuizen. Het is nodig om een vlotte doorsteek te kunnen maken, zodat de campus verbonden blijft als één geheel.”

En wat met de bomen rondom Villa Nolens? “Er zijn drie bomen waarvoor het ziekenhuis een kapvergunning heeft gekregen”, vervolgt Driesen. “Er zijn ook bomen en struiken gerooid waarvoor geen kapvergunning vereist is. Voor de rest van de bomen is er nog geen duidelijkheid. Het betreft zowel inheemse als exotische soorten, waarvoor nog verder bekeken zal worden welke al dan niet blijven staan. In de mate van het mogelijke willen we daar uiteraard zoveel mogelijk inheems groen behouden en zeker niets tegen de geldende regels hieromtrent doen.”

Driesen geeft tenslotte mee dat het ziekenhuis oog heeft voor het groenaspect. “We bekijken in het geheel hoe onze campus van de nodige groeninrichting zal voorzien worden, zodat het een aangename omgeving is voor patiënten en bezoekers.”

Tekst © Rudi De Cock – Foto © Francis Masure