De extra bijeengeroepen Truiense politieraad stond in het teken van de problematiek in de stationsbuurt, met name de overlast. Burgemeester Kempeneers zette haar visie uiteen. Ook Vooruit en Open Vld deden hun zegje. Zo wil Ludwig Vandenhove meer aandacht voor de drugsproblematiek. Hilde Vautmans pleit voor nultolerantie maar heeft ook oog voor het waterbedeffect.

Burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) stak van wal en gaf mee dat ze de voorbije weken overleg had gepleegd met de NMBS, Securail, Onder Ons, het OCMW, Asster en Fedasil. “We gaan niet alleen inzetten op repressie, maar ook op preventie. Samen met de straathoekwerkers, de preventiedienst en de jeugddienst gaan we kijken hoe we deze jongeren beter kunnen bereiken. Niet alleen aan het station, maar in heel de binnenstad. Onze politie zal blijven inzetten op de verkeerscontroles, en daarnaast overlast controleren en handhaven.” Het plan zelf is evenwel nog niet concreet uitgewerkt.

Waterbedeffect

Twee andere tenoren in de Truiense politiek, Hilde Vautmans en Ludwig Vandenhove, stelden  hun visie op scherp op de raad. “Er moet nu een periode komen van nultolerantie voor wat overlast betreft”, aldus eerste schepen Hilde Vautmans (Open Vld). “Hoewel alle feiten los van elkaar staan, wijst dit duidelijk op een sterk veranderde wereld. We moeten deze situatie ernstig nemen. Wat mij betreft moet er een algeheel plan van aanpak komen dat focust op preventie, curatie en repressie. Samen met de andere bestuursleden van Open Vld vragen wij dat er ingezet wordt op een verhoogd politietoezicht, overlegmomenten met verschillende betrokkenen zoals inwoners, uitbaters van horeca of nachtwinkels en extra controles op de verkoop van alcohol aan minderjarigen.”

Vautmans trok eveneens de kaart van preventie. “Preventieve campagnes zijn in deze belangrijk. Onze politie moet tijdig reageren op meldingen van burgers. Het vertrouwen in onze politiediensten moet omhoog. Er moet nu een periode komen van nultolerantie wat betreft de overlast in de binnenstad, en dus niet enkel aan het station. De lokale politie moet zijn korps herschikken en zijn focus opnieuw scherpstellen. Het is aan de burgemeester om kortelings met dat plan te komen. Maar laat ons toch ook oog hebben voor het waterbedeffect. Als je duwt in Sint-Truiden, stijgt de overlast in pakweg Tienen. Daarom moet er een overleg komen tussen de burgemeesters van Tienen, Landen, Hasselt, Sint-Truiden en Luik om te kijken hoe we over de politiegrenzen heen kunnen kijken naar een oplossing”, zegt Hilde Vautmans.

Drugdealers

Oppositielid Ludwig Vandenhove (Vooruit) pleitte ervoor om de drugsdealers hard aan te pakken. “Ik voeg er meteen aan toe dat er hulp moet worden ingezet voor personen met een verslaving. De uitbreiding van het alcoholverbod over de hele binnenstad en het wegnemen van een aantal zitbanken vind ik fel overtrokken. Een overheid mag nooit mensen ‘straffen’, omdat enkelingen of een beperkte groep de wet overtreden, zo bescherm je toch de openbare ruimte niet. Bovendien ontbreekt een belangrijke sociale component in uw aanpak: personen, de mensen die de ganse dag buiten zitten en ’s nachts buiten slapen zijn geen criminelen, zij hebben hulp nodig.” Ook Vautmans toonde haar bezorgdheid inzake drugs. “Ik pleit voor gerichte controles met drugshonden in bijvoorbeeld de stationsbuurt en op de stadsvesten en bewustmakingscampagnes voor onze jongeren”, besloot de schepen.