Op de Alkense gemeenteraad lag een voorstel op tafel om te stemmen over de uitstap uit de politiezone Kanton Borgloon en de toetreding tot die van LRH (Limburg Regio Hoofdstad). Korpschef Philip Pirard van LRH kwam uiteenzetten hoe zijn zone werkt en wat er voor Alken in zit. Het voorstel haalde het bij de stemming met een tweederde meerderheid. Vanaf 1 januari 2025 zal Alken deel uitmaken van de PZ LRH.

Het was Koen Vanwinckelen, directeur federale diensten van de gouverneur Limburg, die op de raadszitting van wal mocht steken om de raadsleden tekst en uitleg te geven bij de evolutie in de politiezones. “De zone Borgloon gaat ophouden te bestaan in 2025 na de voorgenomen fusies. Wat overblijft kan geen politiezone meer zijn. De deadline voor defusie is 31 december 2023 omdat er volgend jaar een verkiezingsjaar is”, aldus Vanwinckelen. Korpschef Philip Pirard nam over en legde uit wat een overstap concreet voor de gemeente Alken zou inhouden. “In het basispakket zit sowieso dezelfde dienstverlening als degene die Alken nu heeft”, aldus Pirard. “Daarnaast zet LRH in op meer blauw op straat en professionalisering van de dienstverlening. De gemeente Alken krijgt er ook drie wijkagenten en een hoofdinspecteur bovenop. We nemen de gemeente ook mee in ons professioneel recherchewerk en een pilootzone voor family justice.” De korpschef zal ook inzetten op teams die in entiteiten specifiek op één thema werken zoals overlast, dieren, gauwdiefstallen en camerabeheer. Verder ziet hij de uitbouw van een eigen Alkense politiepost als een belangrijke doelstelling in zijn plan.

Procedures

Directeur Vanwinckelen legde vervolgens de te volgen procedures uit. Zo moet er een akkoord zijn van alle gemeentes van de zone waar Alken naartoe gaat, of van de gemeenten van de zone die men verlaat. Ook de financiële bijdrage per inwoner zal wijzigen. Nu bedraagt die 80 euro maar dat zou stijgen naar 111 euro, toch een aanzienlijke hap uit de gemeentelijke begroting. “Een andere zorg zijn de eindbalansen, de overdracht van het personeel en de (on)roerende goederen. Er zijn ook lopende overeenkomsten en er zal een nieuw veiligheidsplan moeten worden opgemaakt.”

Debat en stemming

In het debat dat volgde op de infosessie stelde raadslid Igor Philtjens (Open Vld) dat het een duur plan is. “Overstappen betekent een overload aan administratie. Met de verkiezingen in zicht is dit een slecht moment. Onze fractie vraagt wat nu het voordeel is voor onze burgers. En stel dat we later fusioneren met gemeente uit een andere zone, wat dan? De mensen zijn ongerust. Er moet snel duidelijkheid komen.” De andere oppositiepartij cd&v ziet die duidelijkheid wel. Paul Dirickx: “Ik zie hier de meerwaarde van in.”

Burgemeester Marc Penxten (N-VA) had de voorbije weken aangegeven dat de basiszorg niet langer gegarandeerd kon blijven in de relatief kleine Politiezone Kanton Borgloon. “Een andere zone drong zich op om aan de maatschappelijke veranderingen tegemoet te komen. We zijn op zoek gegaan naar samenwerkingsmodellen en schaalvergroting teneinde kwaliteitsvolle politiediensten aan de burger en de Alkense samenleving te kunnen blijven aanbieden.” Het voorstel werd goedgekeurd door de raadsleden van de meerderheid (N-VA en Groen) en door oppositiepartij cd&v. Open Vld stemde tegen. Alken zal dus, als alles goed gaat, de PZ Kanton Borgloon verlaten op 1 januari 2025 en diezelfde dag in de PZ LRH stappen.

Beeld © Media Haspengouw