210703-stort5Bij recent onderzoek naar de concentraties PFOS in waterlopen zijn hoge concentraties gemeten in de Melsterbeek ter hoogte van Herk-de-Stad. Er wordt met de vinger naar afvalstorten gewezen. Loopt deze belangrijke beek nu net langs het voormalige stort van Melveren over een lengte van 700 meter. Op dat stort werden indertijd ook overschotten van appelen gestort, maar die zullen in die tijd wel “opgelost” zijn. Dat stort werd in 1985 gesloten en moest zo snel mogelijk afgedekt worden.

Daar is 36 jaar later nog steeds niets van te merken. Dat is niet alleen de schuld van de politiek waar we zo graag naar verwijzen als het mis gaat, maar ook van openbare 210703-stort6afvalstoffenmaatschappij OVMA die au cours du parcours van mening en tactiek veranderde.

210703-stort3“We waren  bezig aan een oplossing”
Filip Moers (VOORUIT) was indertijd schepen van Milieu, van 2000 tot 2012. Hij liet de bodem onderzoeken en stelde aan OVAML een Bodemsaneringsproject voor, prijs 2,6 miljoen. “De bedoeling was het stort af te dekken met een ondoorlaatbare folie en een bewortelingslaag te laten fungeren als landschapspark met ecologische en recreatieve ontwikkeling”, aldus Filip Moers.

Van 2,6 naar 17 miljoen!
Maar in 2012 veranderde OVAM het geweer van schouder en moest het stort gesaneerd worden. De oplossing lag in recuperatie van materialen, optimale energieproductie en plots kostte de sanering 17 miljoen euro. “De nieuwe schepen van Milieu, Hilde Vautmans (Open VLD) heeft toen onmiddellijk opdracht gegeven aan de universiteit van Gent om het onderzoek hiernaar uit te voeren. Maar sinds 2015 hebben we actie nog beslissingen van de nieuwe meerderheid gezien. Voor alle duidelijkheid, we zijn als stad nog steeds geen eigenaar van de betroffen gronden die we vervuild hebben. Er zijn daarvoor wel voorstellen van de ambtenarij gekomen, maar die overleefden een bepaald niveau in de besluitvorming niet”, weet Filip Moers nog.

210703-stort4Maak komaf met het dossier
De fractie van VOORUIT roept de hele gemeenteraad nu op om eindelijk komaf te maken met dit dossier: ofwel kiest men voor de goedkope afdekking of voor de duurdere ‘landfill-mining’. “En tevens kan men ook onderzoeken in welke mate er PFOS-vervuiling zit in het stort en het grondwater. Er zijn indertijd peilbuizen aangebracht en die zijn hiervoor perfect bruikbaar. De bewoners in de buurt van het stort hebben recht op deze informatie”, besluit raadslid Filip Moers.