Het GO! Atheneum van Sint-Truiden, campus Speelhof, heeft op de Hogeschool PXL het label van Digitale school 2022 uitgereikt gekregen. Het PXL-vormingstraject betekent de start van een doorgedrevene digitalisering van de school. Go! Atheneum Sint-Truiden wordt zo helemaal klaargestoomd om met de jongeren en het personeel de digitale sprong te maken en mee te zijn in de komende decennia.

Digitaliseren is geen simpel iets voor een grote school. In het atheneum op Speelhof  stapt men mee in de Digisprong. Daarin neemt PXL het voortouw om het schoolteam te professionaliseren, de infrastructuur te upgraden en een ICT-beleidsplan uit te rollen. “Het vormingstraject ‘Netwerk Digitale Scholen’ ondersteunt onze school in onze groei naar een Digitale School”, vertelt Benjamin Missoul van het directiesecretariaat van de school. “Onze Pedagogisch Coördinator Ninie Coemans en onze ICT-man Peter Hons (foto, midden) hebben dit traject gevolgd om de nodige methodes en inzichten te verwerven om de Digisprong te kunnen realiseren.”

“Opleidingen en ondersteuningskanalen zijn er in overvloed om scholen hierin bij te staan”, vult Wouter Hustinx, Onderzoekshoofd Centrum Digitaal Leren, aan. “Toch stellen we vast dat deze opleidingen zich vooral focussen op het individu en minder op de school als groeiende, lerende organisatie. Vanuit het PXL Centrum Digitaal Leren, VICLI en PXL Education richten we daarom een kersvers, exclusief vormingstraject op, ‘Netwerk Digitale Scholen’. Het traject neemt scholen mee in verschillende thema’s van de Digisprong en reikt handvaten aan om elke school te inspireren en te ondersteunen in de groei naar een Digitale School”, besluit Hustinx.