inclusief updates van vrijdag 13 maart 2020

Volgende maatregelen werden genomen voor Nieuwerkerken:

 • LDC De Vlinder zal vanaf donderdag 12 maart t.e.m. maandag 13 april 2020 gesloten zijn. Alle geplande activiteiten van het lokaal dienstencentrum worden afgelast en eventueel verplaatst naar het najaar (voor activiteiten die reeds betaald werden is terugbetaling in jetons mogelijk).
 • Ook het dorpsrestaurant van 26 maart 2020 wordt afgelast.
 • De dansnamiddag voor senioren van 31 maart 2020 gaat eveneens niet door.
 • Jeugdboekenweek (gepland 17 maart 2020) wordt afgelast en indien mogelijk verplaatst. 
 • Kleutersportdag (gepland 26 maart 2020) wordt afgelast en verplaatst naar 15 juni 2020.
 • Vanaf maandag 16 maart werkt het sociaal huis op afspraak! Wij vragen om tegoedzakken en GFT-sticker tot 3 april af te halen bij de handelaars.
 • Gemeentelijke accommodaties zijn gesloten (oc De Brug, buurthuis Ter Cose, zaal Berleveld, sporthal). Ook de bibliotheken van Kozen en Nieuwerkerken zijn gesloten.
 • Sportlessen zachte yoga, tai-chi en pilates voorjaar zijn afgelast.
 • Straat.net (gepland 20, 21 en 22 maart) van Limburg.net is afgelast.
 • Opleiding reanimeren van het Rode Kruis (gepland 1 april) is geannuleerd.

Volgende gemeentelijke activiteiten gaan tot nader order wel door:

 • Speelpleinwerking en kampen paasvakantie (6 t.e.m. 10 april  en 14 t.e.m. 17 april) – enkel de uitstappen gaan niet door.

Bijkomende informatie:

 • Leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs worden door hun leerkracht gecontacteerd.
 • De individuele scholen communiceren naar hun leerlingen en ouders over wat de opvang betreft tijdens de normale lesuren. Voor de gemeentelijke kleuterschool wordt hierover zondag gecommuniceerd.
 • Maandag 16 maart 2020 zal buitenschoolse kinderopvang Het Bieke geopend zijn volgens de normale openingsuren en op de normale locaties. Dit wordt geëvalueerd en er wordt waar nodig eventueel bijgesteld.
 • De recyclageparken van Limburg.net blijven voorlopig open tijdens de normale openingsuren en ook de afvalophaling gaat voorlopig gewoon door zoals gepland. Limburg.net vraag iedereen wel om niet noodzakelijke verplaatsingen naar het recyclagepark uit te stellen.

We informeren u ook over volgende afgelaste activiteiten die niet door het gemeentebestuur georganiseerd worden:

 •  De opvoeringen van toneelvereniging Het Kringetje (gepland vrijdag en zaterdag 13 en 14 maart) zullen niet doorgaan.

Voor mensen die het geld van hun inkomkaart wensen terugbetaald te krijgen, voorzien we 3 mogelijkheden.

1.      Neem een foto van jouw inkomkaart(en) met daarop zichtbaar het stoelnummer en stuur deze via e-mail naar hetkringetje@gmail.com samen met jouw rekeningnummer.

2.      Neem een foto van jouw inkomkaart(en) met daarop zichtbaar het stoelnummer en stuur deze via WhatsApp naar het nummer 0476 688 362 samen met jouw rekeningnummer

3.      Hou jouw kaart bij en lever deze in op een nog nader te bepalen terugbetaalmoment.  Kijk hiervoor regelmatig op onze website www.hetkringetje.be

 • Alle eucharistievieringen in de 4 parochiekerken zijn afgelast t.e.m. 3 april.
 • Voor de voetbal zijn alle jeugd- en seniorentrainingen en wedstrijden afgelast.
 • Scj Dance, basket en Jujutsu zijn eveneens afgelast .
 • De kienavond van dorpsraad Binderveld (gepland op 14 maart) gaat niet door en wordt uitgesteld naar een latere datum.
 • Het mosselfeest van Chiro Wijer (gepland op 15 maart in zaal Vivario) is afgelast en verplaatst naar een latere datum. 
 • Het concert n.a.v. het 70-jarig bestaan van het Koninklijk Sint-Cecilia-koor in de kerk Nieuwerkerken (was gepland op 15 maart) wordt afgelast en verplaatst naar een latere datum. Kaarten blijven geldig.
 • Opendeurdag Leefschool De Wonderwijzer (was gepland op 14 maart) wordt op initiatief van de school uitgesteld.
 • De musical van ’t Nieverke (was gepland op 20 en 21 maart) wordt op initiatief van de school uitgesteld.
 • De opening van de nieuwe klaslokalen in Wijer (was gepland op 21 maart) wordt op initiatief van de school uitgesteld.
 • Het grootoudersfeest van de vrije basisschool van Wijer (was gepland 24 maart) wordt op initiatief van de school uitgesteld tot een latere datum.
 • De restaurantdag van de vrije basisschool van Wijer (was gepland 29 maart 2020) wordt op initiatief van de school uitgesteld.
 • De eetdag van Ferm Binderveld (was gepland 28 maart) wordt verplaatst naar een latere datum.

Wie over een afgelaste activiteit wenst te communiceren (bv. nieuwe datum, terugbetaling, … ) mag dit doorgeven. Zo kunnen wij hierover communiceren via onze kanalen (www.nieuwerkerken.be en Facebook).