Er komt een nieuwe forensische audit die specifiek zal onderzoeken of er fraude is gepleegd in de bestuurlijke organisatie van de stad Sint-Truiden. Over waar het onafhankelijke Audit Vlaanderen naar op zoek is blijft voorlopig geheim.

De aanzet tot de forensische audit is meestal een melding of een aanwijzing bij een audit of bij een toezicht. Het doel is om vast te stellen of er mogelijk een misdrijf is gepleegd en, in voorkomend geval, de fraudeur of frauders te identificeren en de fraudeomvang vast te stellen. Het onderzoek beoogt de waarheid aan het licht te brengen. In Sint-Truiden is dit nu het vierde onderzoek in twee jaar tijd. Eerder maakten de onderzoekers van Audit Vlaanderen al rapporten over de vroegtijdige vaccinatie van ex-burgemeester Veerle Heerlen (cd&v), de vastgoeddeals van ex-schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA) en de malversaties op de financiële dienst waaronder het onreglementair gebruik van een bankkaart en de geheime lening aan oud-burgemeester Jef Cleeren (cd&v). Heeren werd tijdelijk geschorst na dat rapport en nam later zelf ontslag na het nieuws van de geheime lening. Zij zetelt nog in de gemeenteraad. Jelle Engelbosch nam ontslag na het rapport van Audit Vlaanderen en stapte later helemaal uit de politiek.

Audit Vlaanderen kan geen commentaar geven op forensische audits omdat die niet openbaar mogen gemaakt worden. Het auditrapport wordt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of aan het parket bezorgd wanneer een forensische audit strafrechtelijke inbreuken aan het licht brengt. Waarover het deze keer gaat blijft dus gissen.