In Sint-Truiden wordt de strijd tegen drugs in oktober opgevoerd. Zowel binnen de schoolmuren als in de vrijetijdsbesteding van jongeren neemt het stadsbestuur deze maand allerlei initiatieven om
druggebruik te ontraden en te sanctioneren.  
Sint-Truiden staat voor een nultolerantie tegenover drugs. Hierbij ligt
de focus sterk op jongeren, om te vermijden dat experimenten op
jonge leeftijd ontaarden in aanslepende drama’s.
Vorig jaar legden stad, politie en onderwijssector hiervoor de basis in
een scholenprotocol. Hierna werden in de schoot van een specifieke
onderwijscel en het jeugdwelzijnsoverleg concrete actiepunten
bepaald.
Oktober = maand tegen drugs
“We zetten hierbij zowel in op preventie als repressie. Want hoewel
voorkomen beter is dan genezen, moet je soms ook streng durven
optreden tegen hardleerse overtreders”, vertelt schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans, zelf criminologe van opleiding.
“Deze maand drijven we deze acties trouwens op en roepen we
oktober officieel uit als de maand tegen drugs in onze stad.”  
“Er komen op onaangekondigde tijdstippen inspecties met drugshonden in verschillende scholen en we organiseren deze maand een grootschalige leerlingenbevraging rond druggebruik in het secundair
onderwijs. Op die manier kunnen we de omvang van de problematiek
in kaart brengen. Verder staan er getuigenissen van ex-druggebruikers en vormingen gepland. In iedere secundaire school organiseren we
minstens één van deze acties. Zo slagen we erin om alle 4.000
middelbare scholieren te bereiken. In het straatbeeld sensibiliseren wede mensen ten slotte met een opvallende affichagecampagne”,
verduidelijkt schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans.  
Actieplan rond druggebruik
De voorbije jaren heeft de politie in samenwerking met de scholen al
gerichte controles en acties uitgevoerd. Afgezien van maatregelen op
school, is er verder ook aandacht voor de vrije tijd van de jongeren.
Burgemeester Veerle Heeren licht de aanpak toe: “Onlangs zagen we in de actualiteit nog dat recreatief druggebruik helemaal geen taboe is
bij jongeren. Dat is natuurlijk ontoelaatbaar. We ontwikkelen daarom
een actieplan waarin preventie en repressie centraal staan. Zo zullen er acties komen met verschillende betrokken partijen waaronder het
Centrum voor Alcohol en andere Drugs (CAD) om druggebruik in het
uitgangsmilieu gericht aan te pakken.”
Oktober: neen tegen drugs