De directie van producent voor auto-onderdelen VCST in Sint-Truiden heeft tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat ze 62 voltijdse equivalenten gaat schrappen tegen eind 2024. Het gaat om een berekening op basis van voltijdse jobs, wat concreet neerkomt op het ontslag voor 80 werknemers.

Door de versnelde elektrificatie van het wagenpark is de vraag naar tandwielen drastisch gedaald. De 300 werknemers bij VCST Sint-Truiden zien hun opdrachten teruglopen van Ford en Volkswagen. Daarnaast stelt het klimaatakkoord van Parijs dat er geen voertuigen met verbrandingsmotoren meer mogen verkocht worden in de EU vanaf 2035. Een mokerslag voor het bedrijf. De directie beslist nu om de komende weken met de vakbonden te onderhandelen over een herstructurering waarbij 62 voltijds equivalenten sneuvelen tegen eind volgend jaar. Via het stelsel van tijdelijke werkloosheid zou een en ander kunnen worden opgevangen.

De vakbonden zien de toekomst niet rooskleurig in. Wat ooit een bedrijf met 1000 werknemers was daalt al jaren significant tot volgend jaar dus amper 100 arbeiders. ABVV-Metaal gaat vragen om ook op het managementvlak beslissingen te nemen.

VCST kwam onlangs nog positief in het (Truiens) nieuws met de titel ‘Factory of the Future’ (zie link hieronder), iets wat nu toch wel een wrange nasmaak nalaat.

https://www.truiensnieuws.be/sint_truiden/vcst-sint-truiden-krijgt-titel-factory-of-the-future/

Foto © Rudi De Cock