Het stadsbestuur van Sint-Truiden gaat een nieuwe aanbesteding uitschrijven voor een kunstgrasveld voor voetbalclub KVV Zepperen-Brustem. Er werden offertes ontvangen maar die lagen hoog boven de raming. Oppositiepartij Vooruit verwijt schepen van sport Stijn Vanoirbeeck (cd&v) onkunde en herinnert aan het débâcle van 2017. Toen moest de stad ook al een bedrag ophoesten omdat ze niet inging op een offerte. Vooruit vraagt ook meer aandacht en inspanningen voor de andere sportverenigingen op het Truiens grondgebied.

Dat er een nieuw kunstgrasveld op KVV Zepperen-Brustem moet komen, daar zijn alle partijen het roerend over eens. Daarom schreef de stad een tijdje geleden een openbare aanbesteding uit. De offertes die daaruit voortkwamen leverde op de vergadering van het bestuurscollege beteuterde gezichten op. Aan de offerte van Sportinfrabouw hangt een prijskaartje van 532.047,04 euro inclusief btw. “Dat bedrag ligt ruimschoots boven de raming”, stelt het stadsbestuur. “We zien af van de gunning van deze opdracht en zullen de procedure opnieuw opstarten voor een nieuw bestek. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 451.762,79 euro inclusief 21% btw.” Door de beslissing wordt de komst van een nieuw kunstgrasveld uitgesteld en vooruitgeschoven. En dan moet er nog een valabele kandidaat worden gevonden.

Dading

Het punt kwam op de gemeenteraad waar raadslid Gert Stas (Vooruit) zich behoorlijk opwond over de kwestie. “Dit bestuurscollege ontvangt toch een schepenwedde?! Wat een onkunde! Exact hetzelfde scenario zich heeft afgespeeld met de voetbalclub van Velm in 2017. Leert de schepen dan niets bij? Ik hou mijn hart vast omdat het huidige bedrijf het hier niet gaat bij laten. Ik vrees dat er net als in 2017 een dading zal komen. Een kostelijke grap dus.”

Schepen Vanoirbeeck (cd&v) reageerde op de gemeenteraad en stelde dat het zijn verantwoordelijkheid niet is voor wat er in 2017 gebeurde. Stas begrijpt die reactie niet. “Jullie worden betaald met een wedde voor schepen, en nu zegt u niet verantwoordelijk te zijn. Komaan!” Gert Stas riep het stadsbestuur ook op om de andere sportverenigingen en sportclubs niet in de steek te laten. Die moeten volle bak mosselsoupers en spagetti-avonden organiseren of wafels verkopen omdat ze slechts een peulschil krijgen aan subsidiëring. Zo werd basketbalclub KSTBB onlangs nog beboet omdat hun verwarming en infrastructuur niet beantwoorden aan de eisen van de Vlaamse Sportfederatie. Raadslid Eddy El Herbouti (Vooruit) drong er de afgelopen maanden bij het stadsbestuur op aan om dat op orde te zetten.