Het Agentschap Wegen en Verkeer start aanstaande  maandag 13 november 2023 met wegenwerken op de Diestersteenweg (N716). Op zo’n 100 meter voor en na de oversteek – op de grens tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden – wordt openbare wegverlichting met vleermuisvriendelijke eigenschappen geïnstalleerd. Ook de fietsoversteekplaats wordt voorzien van verlichting en veiliger ingericht. Deze aanpassingen zullen de veiligheid van actieve weggebruikers verhogen. De werken duren tot eind november.

De fietsinfrastructuur aan de oversteek, op de grens tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden, wordt dus verbreed en vernieuwd. Hiervoor gebeuren er langs beide zijden ook enkele aanpassingen aan de gracht en beek. Er komen o.a. nieuwe leuningen en kopmuren tegen valgevaar. Het fietspad krijgt plaatselijk een nieuwe asfaltlaag met bijhorende markeringen en oneffenheden worden weggewerkt zodat fietsers veilig de oversteek kunnen bereiken. Waar nodig wordt ook de fundering vervangen.

Vanaf 20 november zal het verkeer op de Diestersteenweg in beide richtingen vertraagd en beurtelings doorrijden met tijdelijke verkeerslichten. Fietsers volgen een lokale omleiding via Kelsbeek – Terbeek. De voorbereidende werken aan de wegverlichting verlopen doorgaans in de bermen, met beperkte hinder op het fietspad. Dat geldt ook voor de afwerking en aansluiting van de lampen.