In het Gingelomse woonzorgcentrum Ocura (in Montenaken) werd via buurtparticipatie een belevingstuin gemaakt om bewoners, buren, verenigingen en scholen te stimuleren elkaar te ontmoeten. De tuin van het woonzorgcentrum werd omgevormd tot een ontmoetingsplek die bijdraagt aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van de bewoners. Het is een GIRAFF-project dat werd uitgerold door beweging.net.

“Door middel van buurtparticipatie wordt de beleeftuin een ontmoetingsplek voor buren, verenigingen, scholen en passanten”, legt stafmedewerker Bart Bynens uit. “GIRAFF legt de nadruk op verbondenheid en zorgt voor een unieke ‘kruisbestuiving’ tussen verschillende groepen in de samenleving. Het project begon met een brainstormsessie op 19 juni 2023, waarin mogelijke invullingen van de tuin en potentiële partners werden besproken. Op 10 september 2023 konden bewoners en bezoekers tijdens een restaurantdag hun ideeën en dromen voor de tuin delen. Van oktober 2023 tot maart 2024 werden de ideeën beoordeeld op haalbaarheid, met aandacht voor organisatorische en financiële aspecten, om een boeiende en duurzame beleeftuin te realiseren.”

Bloemenweide

In april 2024 werden de eerste stappen gezet met het plaatsen van voederplanken voor vogels, een bijenhotel, een rozentuin en een plukweide, en de vernieuwing van de waterpartij. Op 2 mei gaf Natuurpunt Gingelom een workshop over het bijenhotel en werd de vernieuwde tuin gevierd met vlierbloesemmocktail. En op 21 mei gaf een imker uitleg over bijenkasten en is er een workshop honing slingeren met bewoners en schoolkinderen. “Het samenbrengen van ouderen en kinderen zorgt voor een positief effect op het welbevinden van de ouderen door het contact met de onbevangen jeugd”, vertelt Bynens. Er zal nog een bloemenweide worden ingezaaid en een speelhoek gerealiseerd. De officiële inhuldiging van de tuin is gepland voor eind augustus 2024. Nieuwe workshops worden ontwikkeld met maximale buurtbetrokkenheid, waarbij andere partners ook hun weg naar de beleeftuin vinden. “Met dit project hopen we als beweging.net en met WZC Ocura een inspirerend voorbeeld te stellen van hoe buurtparticipatie kan bijdragen aan een groene, gezonde en sociale leefomgeving voor iedereen”, besluit Bart Bynens.

IN BEELD – Sfeerfoto’s van de workshop honingslingeren (imker: Patrick Bosloirs) voor de bewoners van het woonzorgcentrum, en enkele klassen van GO De Kleurenboom zoals de laatste kleuterklas, het tweede leerjaar en graadklas derde-vierde leerjaar).

Beelden © Mine Daelemans