In de gevangenis van Hasselt kunnen de gedetineerden vanaf nu met hun bezoek ook buiten in een rustige en groene omgeving hun familie kunnen ontvangen. “Het is een bezoekerstuin met een warme uitstraling geworden, waarbij we ook aan ruimte voor de kinderen hebben gedacht”, vertelt Anca Wauters van het Directieteam. “Kinderen kunnen met hun ouder die gevangen zit ook eens buiten spelen. Sindsdien komen ze enthousiast naar hier.” En de gedetineerden die het project mee vorm hebben gegeven glimmen van trots.

Toen het Gevangeniswezen van Hasselt groen licht kreeg voor subsidies bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB) sloeg het de handen in elkaar met enkele studenten van de PXL afdeling Ergotherapie en een groenmanager van Terra Therapeutica. “We hadden een aanvraag ingediend in het kader van ‘Vergroening van je buurt’ van het ANB”, vertelt Anca Wauters. “Het project moest de biodiversiteit vergroten en maatschappelijk nut hebben. Ons personeel werkte het concept verder uit en tekende een eerste tuinplan. Gedetineerden kregen inbreng bij het verfijnen ervan. In een volgende fase werd het materiaal aangekocht en gingen een aantal gedetineerden op vrijwillige basis aan de slag met de tuinaanleg.”

(Lees verder onder de foto’s)

Vergroening

Voor Anca Wauters is de nieuwe bezoekerstuin een mooie stap vooruit in de vergroening van de gevangenis. En de gedetineerden zijn trots. Een van hen vertelt: “Als ik zie dat de kinderen niet meer in de zaal (foto hieronder) moeten blijven, waar het soms druk is, en hoe ze buiten met hun papa, die in de gevangenis zit, even kunnen spelen, dan doet dat deugd. De tuin komt de ouder-kind relatie ten goede. Kinderen komen nu graag op bezoek. We hebben met palettenhout voor elk van hen een vogelkastje gemaakt. Ze hebben er mooi versierd kleur aan gegeven en hun naam erop gezet. Daardoor is de tuin een deel van hen geworden.”

 

In beeld hieronder: In de bezoekerszaal kan het best druk zijn maar wie wil kan met zijn kind(eren) buiten tot rust komen 

Christian is werkstudent Ergotherapie. Hij beaamt: “De gevangenis wordt wat groener en warmer, wat een positief effect heeft op het reduceren van stress. De relatie tussen gedetineerden en hun kinderen is belangrijk. Maar kinderen zagen soms op tegen een bezoek omwille van het feit dat ze dan moeten stil zitten, stil zijn en dat in de drukte van een volle bezoekerszaal. Nu is er de tuin. En die geeft een ontspannen gevoel. Kinderen kunnen er – net een beetje als buiten de gevangenis – ook spelen met hun papa, bijvoorbeeld op het veld naast de tuin. De speeltuin werd aangelegd door vrijwilligers onder de gedetineerden. Alles met de hand en met klein tuinmateriaal; geen graafmachines. Ik heb samen met hen een echte goede ploeg gevormd. Het heeft ons allemaal deugd gedaan.”

Anca Wauters hoopt in de toekomst nog meer van dit soort initiatieven te kunnen nemen. “Er wordt gedacht aan een moestuin, waarna de gedetineerden met het resultaat een lekker potje kunnen koken”, besluit ze.

Foto’s © Rudi De Cock