Na de sluiting van de Ford-fabrieken in 2012 werden de onderhandelingen met Ford gestart over de overname van de terreinen en de aanpak van de ontmanteling. Vandaag, acht jaar na de effectieve sluiting, wordt met het masterplan de toekomst van alle kavels van de oude Ford-site herbestemd. “Met Logistics Valley Flanders kan Limburg een zwarte bladzijde definitief omslaan,’ zeggen burgemeester van Genk Wim Dries en gedeputeerde Tom Vandeput.

Na de sluiting van de Ford-site in Genk kreeg VLAIO de opdracht om de zoektocht naar een eventuele toekomst voor de site te coördineren. Parallel daarmee startte zij met de opmaak van een masterplan. Na de goedkeuring van dit masterplan door de Vlaamse Regering, de stad Genk, De Vlaamse Waterweg en FIT, sloten VLAIO en De Vlaamse Waterweg een samenwerkingsovereenkomst af om de sanering en het bouwheerschap vlot te laten verlopen. Daarnaast werd ook een marktverkenning georganiseerd om een private partner bij de herontwikkeling van het niet-watergebonden gedeelte te kunnen betrekken. Zo werd er 37,5 miljoen euro vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen geïnvesteerd. Het zeer omvangrijke oude bedrijventerrein werd  onderverdeeld in drie grote sites, en die hebben elk hun nieuwe bestemming gevonden. “Een rijk verleden maakt plaats voor een beloftevolle toekomst”, klinkt het bij de ministers Brouns en Peeters. “Logistics Valley Flanders kent een strategische ligging aan het Albertkanaal, met verschillende inlandterminals en een spooraansluiting.”

Herbestemming

In de watergebonden zone C worden de hallen opnieuw in gebruik genomen. Op een deel ervan zal er een nieuwe binnenhaven met containerfaciliteiten gerealiseerd worden. Momenteel wordt hier de laatste hand gelegd aan een nieuwe 425 meter lange kade. Op de niet-watergebonden zone B, ter grootte van 42 hectare, worden door Genk Green Logistics (GGL) 21 sleutel-op-de-deur logistieke units gerealiseerd die gericht zijn op de logistieke- en maakindustrie. Dit alles wordt ondersteund door de nieuwe gezamenlijke infrastructuur in de zone A. Op basis van een gezamenlijk uitgewerkt masterplan en het daaruit volgend ontwerp werden vanaf 2016 de oude installaties afgebroken, de bodemvervuiling ontgraven en tenslotte de nieuwe gezamenlijke infrastructuur aangelegd – wat momenteel in de laatste fase zit.

Innovatieve smartport

Verder komt er fietsinfrastructuur, gezamenlijke parkings, water- en groenbuffers, en zijn er een aantal kleinere kavels met een gezamenlijke oppervlakte van 4,5 hectare. Acht jaar na de sluiting van de oude fabrieken gaat dit project zodoende de laatste fase in, en dit door de doorgedreven samenwerking tussen private en publieke partners op verschillende niveaus. “Met Flanders Logistics Valley worden Limburg en Vlaanderen nog sterker op de Europese kaart gezet. Samen met de lokale besturen en private partners zullen we de Fordsite uitbouwen tot een innovatieve haven met een mooie economische toekomst voor zich”, reageert minister Brouns. “Het resultaat is een duurzaam en toekomstgericht grootschalig logistiek bedrijventerrein dat zich internationaal kan meten, en in de toekomst bekend zal staan onder de nieuwe naam Logistics Valley Flanders”, besluiten Dries en Vandeput.