Treade heeft een nieuwe stek gevonden, op de Naamsesteenweg. Dat werd officieel ingehuldigd. Vzw Vistha begeleidt mensen in de regio Herkenrode en Haspengouw, met een complexe en, of een langdurige psychische kwetsbaarheid in hun herstelproces. “Dit gebeurt op alle levensdomeinen (wonen, werken, vrije tijd, zingeving, … ) met aandacht voor ieders eigenheid, krachten en noden”, vertelt men bij Treade.

“Deze begeleiding vindt plaats via woonbegeleiding, individueel of in groep, in eigen huis of in een tijdelijke betaalbare kleinschalige woning aangeboden door vzw Vistha. Onze activeringscentra Balans en TreAde en het arbeidscentrum Het Heft  zetten daarnaast de deuren ook breder open, voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid. Ook dit kan via een groepsaanbod of individueel traject.Wij laten mensen in hun kracht thuiskomen. We trachten mensen hun veerkracht te verstevigen door hen een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en zich verbonden kunnen voelen met anderen. Dit doen we door een warme verbinding aan te gaan van mens tot mens.”

Beelden © Ricky Blue Passion