Op zondag 23 april staan er 22 gratis Haspengouwse initiatieven voor je klaar ter gelegenheid van Erfgoeddag ‘Beestig!’met dieren als centraal thema. De vele erfgoedverenigingen die Haspengouw rijk is geven zullen on mooi (on)roerend erfgoed tonen. In Sint-Truiden zal een conceptueel kunstwerk van Koen Vanmechelen in combinatie met oude vitrinekasten met opgezette dieren het leven op de Trudoabdij van vorige eeuw weer tot leven wekken. Dat er wordt tentoongesteld in de prachtige Keizerszaal op de abdijsite, bekend van de serie Verhaal van Vlaanderen, is mooi meegenomen.

Erfgoeddag richt zich in Vlaanderen en Brussel op het cultureel erfgoed dat we van onze voorouders overgeleverd kregen. Elk jaar doen honderden musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen en talloze andere erfgoedorganisaties mee. In Haspengouw zijn er 22 initiatieven. “We kijken echt uit naar 23 april”, vertellen voorzitters Luc Renson en Natalie Cleeren van de vzw Abdij, Stad en Regio (ASR). “Het werk is een opgezette parelhoen met het hoofd van een leguaan. Het neemt de bezoekers mee naar de seminarietijd van vorige eeuw en maakt de link naar een hedendaagse superdiversiteit. We afficheren dit met ASR, samen met een pauw, een dier dat veelvuldig voorkwam op erven, ook in de bloeiperiode van de abdijen, met ‘breaking out of the frame’ als boodschap.”

Uitbreken met wunderkammer

“Onze vzw wil de geschiedenis van de Trudoabdij levendig houden en nagaan welke rol we in het 21e eeuwse Sint-Truiden kunnen spelen”, vult secretaris Daan Jacobs aan. “Op Erfgoeddag breken we uit het klassieke concept met onze wunderkammer. Een aantal expositie-eilandjes verduidelijken de rol van de vele dieren en hun functie in de Trudoabdij. Paarden en ezels als last-, trek- en rijdieren; vissen, kippen en varkens als voedselbron en schapen als inkomstenbron. Daarnaast zijn er de oude vitrinekasten met opgezette dieren. Een taxidermist zal uitleg geven over de verschillende dieren en het uitgeleende kunstwerk van Koen Vanmechelen zal een prominente plaats krijgen en vergezeld gaan van een begeleidend filmpje omtrent het kunstwerk. Tenslotte zal het door ons gerestaureerde schilderij ‘de boodschap aan Maria’ van Pieter Coucke Van Aelst te bezichtigen zijn in het salon aansluitend bij de Keizerszaal, waarop afgebeelde dieren een sterke symbolische rol spelen.”

Vriend van de Trudoabdij

Ook in de toekomst wil ASR de aandacht vestigen op het belang van de abdij, haar ontstaan en geschiedenis, en de verdere ontwikkeling ervan in de stad Sint-Truiden. Renson en Cleeren lichten toe: “We hebben met ASR ‘Vriend van de Trudoabdij’ opgericht, waardoor sympathisanten voor 25 euro die fiere titel mogen dragen en zo hun steentje kunnen bijdragen aan de werking van ASR en de vele evenementen en tentoonstellingen op, rond en over de abdijsite. Het geeft je recht op mooie kortingen op publicaties, rondleidingen en evenementen. In een extra e-nieuwsbrief word je ook op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen ASR en haar projecten. Erfgoed is het waard om te behouden, voor deze én volgende generaties. Onze abdijsite heeft zo zijn eigen historie en verhalen die bijdragen aan herinneringen van mensen.”

Het volledige programma van Erfgoeddag in Haspengouw vind je op https://www.erfgoedhaspengouw.be/

Wunderkammer in de Trudoabdij op zondag 23, zaterdag 29 en zondag 30 april , telkens van 10 uur tot 18 uur

Vriend worden van de Trudoabdij? Stort 25 euro op BE67 0682 1390 0787 met vermelding van uw naam, e-mailadres en ‘vrienden van de Trudoabdij’

In beeld bovenaan: het bestuur van de vzw Abdij, Stad en Regio © Rudi De Cock