De onlangs opgerichte ‘Werkgroep Nestkastjes’ assisteerde gecertificeerd ringer Louis Bils bij het ringwerk van jongen in de nestkastjes van ‘t Speelhof. Dankzij het ringen komen we meer te weten over het leven van de vogels. Alleen jammer dat er 20 vogeltjes dood werden teruggevonden naast een aanpalende fruitplantage.

Louis Bils is gecertificeerd ringer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Dankzij het ringen kan er over het leven van de vogels een en ander in kaart worden gebracht zoals de leeftijd, waar ze naartoe trekken, hun overlevingskansen. De werkgroep Nestkastjes klinkt tevreden: “Enkele nestjes waren reeds uitgevlogen en in totaal telden we 151 nestjongen waarvan er 98 geringd werden, 63 koolmezen en 35 pimpelmezen. De overige jongen waren te klein of te groot om geringd te worden of werden dood teruggevonden in hun nestje. Het resultaat van het ringwerk wordt geregistreerd bij het KBIN om maximaal informatie te verzamelen over de spreiding, leeftijd, voortplanting en trek van vogelpopulaties.”

In beeld

Foto’s © Ivo Breesch

Bovenaan:

Het ringwerk verliep vlot omdat, ter voorbereiding, twee weken eerder de bezetting van 120 nestkastjes geïnspecteerd en genoteerd werd. Nu kon gericht gewerkt worden en werden enkel 72 kastjes geopend.

Foto hieronder: de jongen worden snel uitgenomen, in een emmertje gezet, geringd en dadelijk terug in het nest gedeponeerd. Dit alles neemt nauwelijks 2 minuten in beslag.

Foto hieronder: als de jongen te klein zijn worden zij niet geringd. Evenmin als ze te oud zijn en in dit geval wordt het nestkastje direct terug gesloten omdat er kans is dat de jongen vroegtijdig wegvliegen.

Foto hieronder: in enkele verlate nestkastjes vonden we (koude) eitjes (eitje van een pimpelmees heeft dezelfde kleur als dat van een koolmees maar is kleiner). Ook vonden we in totaal 20 dode vogeltjes. De dode jongen lagen in nestkastjes in de buurt van de aanpalende fruitplantage.