Met een gecoördineerd driesporenbeleid wil de stad Sint-Truiden toekomstige waterschade op haar grondgebied maximaal beperken. Zo komen er maatregelen op het vlak van zowel regelgeving, sensibilisering als terreiningrepen. Op de korte termijn voert het stadsbestuur een subsidie in voor waterpreventieve bouwingrepen en moeten toekomstige boomkwekerijen aan striktere vergunningsvoorwaarden voldoen.

Ten gevolge van de klimaatverandering worden de weersomstandigheden almaar onstuimiger. Ongemeen harde regenval zal hierdoor almaar vaker voorkomen. Nadat in het verleden al verschillende maatregelen genomen werden om de ermee gepaard gaande overlast in te dijken, heeft de stad Sint-Truiden nu een nieuw pakket maatregelen hierrond klaar.

“We hebben de voorbije maanden meerdere malen constructief overlegd met zowel inwoners die met weersschade te maken hebben gehad als met verschillende stakeholders en specialisten. Op basis hiervan kwamen we tot een gecoördineerd beleid, dat wateroverlast en erosie gericht en maximaal moet beperken. We werken hierbij op drie sporen”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Subsidie voor waterpreventieve bouwingrepen
Zowel op vlak van infrastructurele ingrepen, heldere regelgeving als sensibilisering zal het stadsbestuur zich wapenen tegen de forse kracht van het water. Ook technische en financiële stimulering behoren hierbij tot de mogelijkheden. Zo kunnen inwoners voor waterpreventieve maatregelen aan de woning, zoals beschermdijken, verwijderbare schotten, waterdichte coating of drempels voor een ondergrondse garage, vanaf nu een subsidie aanvragen bij de stad.

“Ieder dossier zal deskundig beoordeeld worden, waarna de aanvrager een terugbetaling kan bekomen tot 75% van de bewezen kosten. Hiermee willen we de Truienaren bewust maken dat waterpreventie natuurlijk ook van belang is op het eigen terrein en geven we hen hiervoor tegelijkertijd een stevig duwtje in de rug”, verduidelijkt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

Striktere vergunningsvoorwaarden voor boomkwekerijen
Op vlak van regelgeving komt er op de korte termijn voorts een reglement voor boomkwekerijen. Zo kunnen toekomstige uitbatingsvergunningen enkel afgeleverd worden als de aanvraag vergezeld wordt van een risicoanalyse op basis van een advies van de gemeentelijke erosiecoördinator. Dat moet beletten dat er nieuwe kwekerijen worden aangelegd op stroomafwaarts gelegen percelen.