Op zondag 8 maart voerden onze politiediensten samen met externe partners, waaronder de Economische Inspectie een controle uit op de Sunday Markt.

Tijdens deze controle werden een 200-tal standhouders gecontroleerd. De overgrote meerderheid van de standhouders was in orde met de reglementering.

Er werden 16 waarschuwingen gegeven:
• Verkoop alcoholische dranken (3 standen), orthopedische materialen (1 stand), etenswaren (2 standen), voedingssupplementen (1 stand)
• Ontbreken van ondernemingsnummer en prijstekening (9 standen)

Er werden processen-verbaal opgesteld inzake:
• 1 verboden wapen (degenstok)
• Handel in namaakgoederen (3 standen)
Hierbij werden in totaal een 130 illegale voorwerpen zoals parfum, merkkledij, merkhandtassen, … in beslag genomen, die zullen vernietigd worden. De totale nieuwwaarde van deze goederen wordt geschat op € 50.000.