“De gevolgen van de corona-epidemie zijn verstrekkend. De nationale en Vlaamse compensatiemaatregelen zijn goed, maar missen een lokaal luik. Een stad als Sint-Truiden heeft nood aan een uitgewerkt coronabeleid. Vele steden zijn ons ondertussen al voorgegaan (Hasselt, Kortrijk, Mechelen, …) en tijd is schaars”, vindt Gert Stas (sp.a). 

“Wij zijn alvast bereid mee te werken en hopen dat in dat verband dat de fractieleiders van de verschillende partijen snel rond de virtuele tafel gebracht kunnen worden.  Alleen samen komen we eruit.”  

Sp.a Sint-Truiden bundelde eigen ideeën met goede initiatieven van elders en paste ze toe op onze fruitstad. Wij hopen dat dit een voorzet mag zijn aan het stadsbestuur, een aanpak over de partijgrenzen heen is immers nodig. 

VERENIGINGEN
Verenigingen lopen tijdens de coronacrisis heel wat inkomsten mis. Als blijkt dat de permanente werking van sociale verenigingen als Sint-Vincentius of Team Hope (voedselbedeling) hierdoor in gevaar komt, moet de stad hun aantoonbare kosten tijdens de crisis vergoeden, om de werking te garanderen. 

BLIJF IN CONTACT
Bewoners van woonzorgcentra en ziekenhuizen vereenzamen. Het eenzaamheidsplan moet daarom geüpdatet worden.  Samen met de scholen moet gekeken worden of een gedeelte van hun laptops en tablets kan verdeeld worden in woonzorgcentra en ziekenhuizen. Zo kunnen de bewoners, met behulp van het personeel, via skype in contact blijven met hun familie.

BUURTEN
Vele Truiense buurt- en jeugdverenigingen leveren al diensten (boodschappen, sociale controle) in hun omgeving (vb Chiro Brustem, Wijkcomité Leopoldstraat, …). De stad moet deze initiatieven in kaart brengen, kijken waar er nog zwarte gaten zijn en deze lokaal via dienst Buurtwerking en Jeugddienst opvullen. 

STAD
De stad moet het goede voorbeeld geven. Ze kan dit doen door: IT te voorzien om eigen personeel thuiswerk te laten doen; de diensten met glijdende uren laten werken zodat het personeel haar privéleven beter kan organiseren. Ze zou flexibel verlof kunnen toelaten en flexuren uitbreiden. Zo zijn er minder mensen tegelijkertijd op de werkvloer (en op het openbaar vervoer) en hoeven ook de kinderen niet meer in groep opgevangen te worden.  

BIB
Het sociaal leven is vrijwel stilgevallen, dus meer tijd voor een boek! Bekijk op welke manier de bibliotheek haar diensten kan blijven verlenen met een minimum aan besmettingsgevaar (bijvoorbeeld online bestellen en aan huis leveren). Leesboekjes zijn voor kinderen van de lagere school erg belangrijk, zeker nu de scholen dicht zijn. Daarnaast heeft elke Truienaar recht op informatie.     

LENTEPOETS EN CONTAINERPARK
Doordat de Lente-ophaal niet meer wordt georganiseerd, moet de Truienaar zeker nog zijn groot afval kwijt kunnen. Hou het containerpark open, maar laat maar 10 personen tegelijkertijd binnen.  Plaats een webcam zodat het duidelijk is hoe lang de file op elk moment is. Nog beter zou zijn de Lente-ophaal terug in te voeren en zo een druk containerpark vermijden. 

STADSAPP
Verhoog de functionaliteit van de stadsapp: vind alle info over corona in een vingerklik. Ook initiatieven van Truienaars zelf (afhaalrestaurants, boodschappendiensten, …) moeten snel te vinden zijn.  

HORECA EN BEDRIJFSLEVEN
Met coronamaatregelen nog boven op de jarenlange werken, kraakt de horeca in onze stad in al haar voegen. Geef elke Truienaar een Trud’or cheque van 5 euro om te gebruiken na de coronacrisis.  Schort de maandelijkse aflossing aan de stad voor de lening van terrassen op. Geef uitstel van betaling voor de bedrijfsgebonden belastingen van 2020, tot 30 september 2020. En marktkramers moeten worden vrijgesteld van standgelden. 

SENSIBILISERING EN HANDHAVING
Het allerbelangrijkste is natuurlijk het gedrag van de Truienaars zelf. Hoe hard de crisis toeslaat hebben we zelf -letterlijk- in de hand.  We vechten tegen een onzichtbare vijand en elke Truienaar heeft hierin een verantwoordelijkheid. Als teken van samenhorigheid moeten we net meer afstand houden. De stad moet blijven hameren op deze boodschap en niet nalaten om schendingen van de regels te beboeten.