Het was in 2020 een draak van een jaar, maar ze bleven met volle moed doorwerken om zoveel mogelijk dieren in nood te kunnen helpen. Daarom een kleine samenvatting van het 2020 van ARS.
210109-uilEen jaar vol bloed zweet en tranen.. Makkelijke, moeilijke en soms bijna onmogelijke interventies! Maar toch gingen we voor de volle 100% bij elke oproep!
Een paar interventies die ons zeker bijbleven waren bijvoorbeeld een wallaby die we in een tuin gingen vangen met de Politie LRH in Hasselt.. Wilde eenden die in het centrum Tienen broeden op een dak om erna met de kuikens van het dak te springen en zo de Wolmarkt op stelten te zetten.. Een oproep van de politiezone Druivenstreek voor 12 Canadese ganzen beschoten met een loodjes geweer.. Een huisgekko meegereisd uit een container uit Azië.. En ga zo maar door!
210112-ars2Maar wat zijn de cijfers…….
We reden dit jaar maar liefst 1909 interventies! Waarvan 172 voor kadavers. Van de kadavers werden er 138 voor de Stad Sint-Truiden opgehaald. De rest voor de Gemeente Gingelom en de Gemeente Nieuwerkerken die eveneens in de loop van het jaar een contract afsloten voor het ophalen van kadavers op de openbare weg.
We haalden dit jaar 165 diersoorten op. De 5 meest opgehaalde dieren zijn:
1. Bosduif 283x
2. Egel 259x
3. Wilde eend 136x
4. Turkse Tortelduif 89x
5. Ree 85x
In totaal werden er 2.438 dieren opgehaald gaande van een egel en duif tot een ree of vos maar ook gaven we bijstand aan de politiezones voor loslopende paarden,ezels of koeien! Ook hadden we enkele speciale gasten die we mochten ophalen zoals een dodaar, een eikelmuis, een kneu, een tafeleend, 2 velduilen en een smelleken!
210112-ars1We willen nog even de Lokale Politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken bedanken voor de fijne samenwerkingen afgelopen jaar! Eveneens de
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor hun bijstand als we die nodig hebben! En natuurlijk mogen we de mensen van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek niet vergeten voor hun dagelijkse inzet jaar in jaar uit voor het oplappen en verzorgen van de dieren die wij en nog vele anderen binnenbrengen!
Bedankt ook aan alle volgers die al lid zijn, de mensen die aankopen doen op onze webshop,… En ook nogmaals een grote dank je wel aan onze Vrijwilligers! Want zonder hen zou dit aantal interventies onmogelijk zijn!
Hup 2021 in, met volle moed!