Vanavond keurde de Truiense gemeenteraad de aanpassing van het reglement rond de gemeentelijke administratieve sancties, het GAS-reglement, goed. Vanaf 1 april 2021 gelden de nieuwe afspraken in de hele Politiezone Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. Deze passen beter in de huidige tijdsgeest want verouderde regels maken plaats voor nieuwe regels met betrekking tot hedendaagse fenomenen.

Het huidige GAS-reglement dateert van 2014. Hoog tijd dus voor een actualisering. Vanaf 1 april 2021 zal een aangepast GAS-reglement in voege gaan met duidelijke regels. Deze zijn nodig om de openbare rust, orde, veiligheid, netheid en gezondheid te organiseren. Ondanks de nieuwe afspraken blijft de nadruk liggen op sensibilisering van de bevolking. Toch zal er tegen ongepast gedrag opgetreden worden. Dat gebeurt met een gasboete maar ook bemiddeling is een alternatief.

Nieuwe fenomenen
“Het reglement bevat verschillende nieuwe fenomenen. Zo komt er een verbod op het tentoonstellen van roofvogels, een verbod op lachgas als roesmiddel en een algemeen verbod op vuurwerk. Daarnaast krijgt het GAS-reglement een volledig nieuw hoofdstuk. Hierin zijn een aantal vormen van ‘kleine’ criminaliteit opgenomen. Dit zijn de zogenaamde gemengde inbreuken die het parket niet meer vervolgt. Omdat ze een grote impact kunnen hebben op het dagelijks leven, wil de stad Sint-Truiden de straffeloosheid ervan tegengaan. Het gaat hier onder andere over nachtlawaai, beledigingen, vandalisme en graffiti” zegt burgemeester Veerle Heeren.

Landbouw
“Onze landbouwsector heeft eveneens nood aan bijkomende afspraken. Ook deze zijn opgenomen in het GAS-reglement. Het gaat onder meer over enkele versoepelingen. Zo zullen land- en tuinbouwers in uitzonderlijke omstandigheden en mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester materiaal mogen verbranden om vorstschade te voorkomen. Verder zullen landbouwers vanaf 1 april 2021 noodwendige veldwerkzaamheden bij nacht kunnen doen. Het geluid dat zij hierdoor produceren zal als niet-hinderlijk beschouwd worden en kan geen aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht”, verduidelijkt schepen van Landbouw Hilde Vautmans. “Om alle landbouwers en fruittelers goed te informeren, zullen we hen een overzicht van alle maatregelen per brief of mail bezorgen”.

Visie op veiligheid
“Het aangepaste GAS-reglement vormt het sluitstuk in een visie op veiligheid en leefbaarheid. We willen het samenleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk maken en overlast tot een minimum beperken. In de aanloop naar 1 april, wanneer de nieuwe gemeentelijke administratieve sancties gelden, zullen we gepaste informatiecampagnes opzetten om zowel de globale bevolking als een aantal specifieke doelgroepen op gepaste wijze te informeren”, aldus Schepen Jelle Engelbosch.

“Het aangepaste GAS-reglement is van toepassing op meerderjarigen en op minderjarigen vanaf 16 jaar. De nadruk ligt op sensibiliseren van de bevolking. De bemiddeling als alternatief voor de geldboete blijft een heel belangrijke plaats innemen.  Bovendien is het van toepassing voor de hele politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken. Het reglement zal, na en onder voorbehoud van goedkeuring in de respectievelijke gemeenteraden, in voege gaan vanaf 1 april 2021”, aldus Burgemeester Veerle Heeren.

210222-vuurwerk