De werkzaamheden in de Schepen Dejonghstraat en de Houtmarkt gaan een laatste fase in. De rioleringswerken in de Schepen Dejonghstraat zijn intussen afgerond. Ook de borduren en greppels zijn geplaatst, gevolgd door het aanleggen van de onderlaag asfalt. Het aanbrengen van de klinkerverharding in de stoepen loopt op volle toeren en zit op schema.
Volgende werken staan nog op de planning voor het kerstbouwverlof 2021:
πŸ‘‰ plaatsing toplaag asfalt op maandag 13 december 2021, indien de weersomstandigheden het toelaten;
πŸ‘‰ afwerken stoepen en parkings in klinkerverharding;
πŸ‘‰ voorbereiden plantvakken voor aanplantingplaatsen;
πŸ‘‰ betonverharding op het kruispunt van de Schepen Dejonghstraat en de Ridderstraat en op het wegvak ter hoogte van Schepen Dejonghstraat 18 in de week van 20 december 2021;
πŸ‘‰plaatsing straatmeubilair
De vooropgestelde timing en planning is steeds onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden. Na nieuwjaar wordt de laatste hand gelegd aan de wegenis.
Meer info en een gedetailleerd overzicht over de bereikbaarheid als gevolg van deze werkzaamheden is terug te vinden op onze website. πŸ‘‡