Alle bewoners en medewerkers van woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland zijn getest doch de resultaten zijn grotendeels binnen maar nog niet volledig. De tendens is dat de helft van de bewoners op beide locaties positief testen. Voor wat het personeel betreft, is de tendens dat 1 op 5 van de medewerkers positief test. Het goede nieuws is dat de afdeling voor de meest kwetsbare mensen met dementie gevrijwaard gebleven is van besmetting.

Vorige week hebben we reeds een groene afdeling voor niet-besmette bewoners ingericht in de oude vleugel van ’t Meiland. Tevens werd ook in Villa Rosa een cohortafdeling ingericht voor bewoners die positief getest waren.

Vanaf vandaag wordt Villa Rosa opgedeeld in een vleugel voor bewoners die drager zijn van het coronavirus en een vleugel voor niet-dragers. Elk met een capaciteit van 60 bedden. De nodige verhuis kan dus perfect intern georganiseerd worden, in functie van het resultaat van de test van de bewoner.

In ’t Meiland zijn we eveneens in de mogelijkheid om de besmette bewoners te scheiden van de niet-besmette, door middel van twee cohortafdelingen van elk 30 kamers.

De psychologische impact, zowel voor bewoners als medewerkers, is groot. De bewoners worden opgevangen door onze zorgverleners, voor onze medewerkers is er psychologische bijstand opgestart.