Asielzoekers uit het asielcentrum van Bevingen, hielden een opruimactie in onze stad. Mooimakers dus, die opruimen wat anderen op straat kieperden! Omdat ze ook in een propere stad willen leven.
“Tijdens de asielprocedure moeten we iedereen zo nuttig mogelijk bezighouden. Asielzoekers wachten lang, te lang op een antwoord. In die periode hebben we hen veel te lang het signaal gegeven dat ze moeten zitten, wachten en niksen. Slecht voor de asielzoekers, slecht voor de wijk en slecht voor de integratie. Dergelijke initiatieven moeten en zullen we dus vermenigvuldigen. Mooie actie van Fedasil”, schrijft Sammy Mahdi, staatssecretaris voor asiel en migratie op zijn FB-pagina, een politicus die verdomd weinig in de media komt in vergelijking met al zijn voorgangers.

En ja, er zijn asielzoekers die blikjes weggooien, die te weinig sorteren, die zwerfvuil veroorzaken. Maar er zijn nog veel meer autochtonen, mensen van hier, die allesbehalve proper zijn en het milieu niet respecteren. Dit even terzijde alvorens je in je pen kruipt om deze leuke actie in de vernieling te schrijven.