Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wilde in 2020 met quick wins snel inspelen op het veiliger maken van schoolroutes. Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) van Sint-Truiden vroeg de minister om een stand van zaken. Het antwoord? “Blijkbaar is er voor twee Truiense knelpunten op schoolroutes nog geen timing voorzien”, zegt Beckers. “Quick is dan toch niet snel!”

Eind 2020 werden gemeentebesturen door Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) opgeroepen om plaatsen door te geven waar de verkeersveiligheid te wensen overlaat op veelgebruikte schoolroutes op gewestwegen. “Met het in kaart brengen van knelpunten op schoolroutes kon de Vlaamse regering sneller inspelen op het veiliger maken van deze wegen”, steekt Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) van wal. “In totaal werden in Vlaanderen 708 knelpunten schoolrouters geselecteerd, waarvan 150 knelpunten in Limburg. In Sint-Truiden en buurgemeenten Gingelom en Nieuwerkerken werden er zes knelpunten opgelijst.”

Beckers vroeg minister Peeters in het parlement, bijna drie jaar na datum, om een stand van zaken. En wat blijkt? “Voor twee Truiense knelpunten op schoolroutes is er nog geen timing voorzien. Ik ben verbaasd. Sinds 2015 zien we dat er in Sint-Truiden jaarlijks gemiddeld 10 ongevallen zijn met 6- tot 18-jarigen in het woon-schoolverkeer. Dat aantal moet naar beneden. Het komt erop neer van een goede afstemming te vinden tussen het gemotoriseerd verkeer en de zwakke weggebruiker.”

Quick is slow

“In Sint-Truiden zou aan de Tuinbouwschool (Hasp-O Stadsrand, red.) op de Diestersteenweg een Kiss & Ride-zone voorzien worden om het parkeren in de bermen van de gewestweg te verhelpen. Hiervoor moet een bijkomende verharding en markering worden aangebracht, een beperkte investering van ca. 15.000 euro, maar daar is nog geen timing voor voorzien”, legt een verontwaardigde Beckers uit. “Daarnaast werd ook de Naamsesteenweg ter hoogte van De Heiberg gemerkt als gevaarlijk punt. Met snelheidscamera’s kunnen we daar het te snel rijden tegengaan, maar hier zijn zelfs geen concrete stappen in gezet. Geen timing, geen budgetraming. Het laatste overleg ter zake tussen de stad en Wegen & Verkeer dateert al van september 2021. Nochtans werd dit punt aanzien als een quick win, maar die snelle ingreep blijkt nog altijd niet zo snel” aldus Beckers.

Planning

“Op andere plaatsen staat er gelukkig wel wat ingepland”, vervolgt Beckers. “Bij drie scholen in Gingelom, de Groeiboog-afdeling in Borlo en in Jeuk, en De Kleurenboom in Montenaken, is er ondertussen een dynamische zone 30 geïnstalleerd. Bij De Groeiboog in Jeuk zou echter nog het verkeersplateau worden weggenomen en parkeerplaatsen worden voorzien. Een studie ter onderzoek van deze werken staat gepland in het tweede kwart van 2023, een investering van 50.000 euro. In Nieuwerkerken werd de fietsoversteekplaats op de Diestersteenweg aangemerkt als onveilig punt. Daar komt er verlichting bij de oversteek en wordt het asfalt aangepast. Deze werken gebeuren al in het eerste kwart van 2023 en zouden 95.000 euro kosten”, besluit Roosmarijn Beckers, die oproept om zo snel mogelijk àlle knelpunten weg te werken.

Foto ©Rudi De Cock