De Vlaamse taskforce zorg keurde vandaag de richtlijnen goed die vanaf 18 mei opnieuw bezoek mogelijk maken in de Vlaamse woonzorgcentra. De voorzieningen kunnen vanaf nu een concrete bezoekregeling gaan uitwerken, aangepast aan hun specifieke situatie. Zo zullen de woonzorgcentra stilaan hun deuren op een veilige manier kunnen openzetten en menselijk contact mogelijk maken tussen bewoners en hun naasten. Zorgnet-Icuro is tevreden met de richtlijnen die een goed evenwicht bieden tussen veiligheid en de nood aan sociale relaties.

In de afgelopen dagen evolueerde de situatie in de woonzorgcentra in gunstige zin. Een systematische testing toont aan dat er steeds minder nieuwe besmettingen zijn, zowel bij bewoners als personeel. De tijd is dus stilaan rijp om in veilige omstandigheden opnieuw bezoek te ontvangen in onze woonzorgcentra. Margot Cloet: “Een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid was het uitgangspunt bij het uitwerken van de richtlijnen. Elke voorziening zal – naargelang de situatie en mogelijkheden – een concrete regeling uitwerken”.

Om bezoek veilig te kunnen laten verlopen, is het nodig dat er voldoende personeel beschikbaar is voor voorbereiding, organisatie en begeleiding van het bezoek, én dat er voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal voorhanden is.

Dit zijn de voornaamste basisregels voor bezoek aan woonzorgcentra:

 • Iedereen respecteert maximaal de social distancing.
 • Per bezoekmoment is in de opstartfase voorlopig maximum 1 bezoeker per bewoner toegelaten. De bezoekers per patiënt zijn bij voorkeur zoveel mogelijk dezelfde personen. Na evaluatie zal bekeken worden hoe dit naar meer bezoekers kan worden uitgebreid.
 • Het bezoek gebeurt op afspraak. Frequentie en duur worden bepaald in functie van de haalbaarheid van personeel en infrastructuur.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en in de afgelopen 14 dagen niet positief testten.
 • In principe is er geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) Covid-besmetting (behoudens uitzondering, bijvoorbeeld palliatieve patiënten).
 • Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in een apart daartoe voorziene ruimte (bv. bezoekruimte, vergaderruimte,…) of open lucht. De ruimten worden na het bezoek gedesinfecteerd.  
 • Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen of ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Hiervoor zijn de nodige middelen voorzien.
 • Alle personeelsleden die het bezoek begeleiden dragen een chirurgisch mondmasker.
 • Ook de bewoners dragen zoveel als mogelijk een chirurgisch mondmasker.
 • De bezoekers dragen een mondmasker dat ze zelf meebrengen (stoffen of chirurgisch). 
 • De bewoners kunnen voorlopig niet zelf elders op bezoek gaan.

Belangrijk om te vermelden is dat de huidige regels rond het bezoek van mantelzorgers en vrijwilligers die essentiële zorgtaken opnemen blijven gelden. Ook voor het bezoek in palliatieve situaties zijn er uitzonderingen. Woonzorgcentra kunnen ook altijd beslissen om een stap terug te zetten in de bezoekregeling, als dat nodig zou zijn. Bijvoorbeeld bij te veel nieuwe besmettingen. 

Zorgnet-Icuro is blij met deze richtlijnen. Ze bieden een evenwicht tussen veiligheid en de nood aan sociaal contact en laten voldoende ruimte aan de voorzieningen om een bezoekregeling op maat uit te werken, aangepast aan de specifieke noden van de bewoners en rekening houdend met de haalbaarheid voor de voorzieningen. Bezoekregelingen kunnen dus in hun concrete uitwerking van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum; er kunnen ook verschillen zijn in de exacte datum waarop de bezoekregeling in werking treedt.