Het verbod op buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder dertien jaar in dertien Limburgse gemeenten, wordt niet verlengd: het loopt af op 12 februari.

Eind januari nam de gouverneur na enkele corona-uitbraken uit voorzorg het besluit om buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder dertien jaar stop te zetten in zeven Zuid-Limburgse gemeenten en zes gemeenten in Noord-Limburg. Dinsdagmiddag was er opnieuw overleg met de gemeenten, de respectievelijke Eerstelijnszones, Agentschap Zorg en Gezondheid, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Iedereen was het erover eens dat men voor beide regio’s kan spreken over een voorzichtig gunstige evolutie en er werd besloten om het verbod niet te verlengen na 12 februari. “Dat wil niet zeggen dat we de teugels mogen laten vieren”, zegde gouverneur Jos Lantmeeters nog. “Er zijn nog steeds meer besmettingen in onze provincie dan me lief is. De besmettingscijfers moeten dus nog verder zakken. Het blijft dan ook ontzettend belangrijk dat we met z’n allen de maatregelen strikt blijven opvolgen, ook tijdens de Krokusvakantie. Wat de krokusactiviteiten voor jongeren onder de 18 betreft, reken ik dan ook op het verantwoordelijkheidsbesef van de organisatoren van kinder- en jeugdactiviteiten.”