De laatste maand voor de grote vakantie begint maandag, en dus moeten we eraan beginnen denken hoe we de kinderen tijdens die (tweede) grote vakantie gaan opvangen.Hoe inschrijven tijdens de maanden juni,  juli en augustus in de buitenschoolse kinderopvang “Het Hemeltje” in Heers?

Nieuwe inschrijvingen:
De opvang heeft een capaciteit van 58 kinderen. De rangorde van aanmelding wordt gehanteerd bij toewijzing van de inschrijving.  Tijdens de schoolvakantiedagen wordt voorrang gegeven aan kinderen tot 6 jaar.
De ouders melden zich persoonlijk aan bij de verantwoordelijke van het initiatief buitenschoolse kinderopvang om hun kinderen in te schrijven en dit minstens 1 week voor de gewenste start van de opvang. Enkel in dringende situaties en wanneer de coördinator niet aanwezig is, worden inschrijvingen verzorgd door de begeleidsters.
Wij vragen ouders om hun kinderen tijdig in te schrijven. Dit is in het belang van het kind. Om voldoende materialen voor activiteiten te voorzien en om voldoende begeleidsters (minstens 1 voor 14 kinderen) in te schakelen willen wij op de hoogte zijn van het aantal kinderen dat we dagelijks kunnen verwachten.

Reeds ingeschreven kinderen: Ouders waarvan het kind reeds ingeschreven is, maar die niet regelmatig een beroep doen op het initiatief buitenschoolse kinderopvang voor hun kind, dienen een week op voorhand door te geven wanneer men gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang.

Vaste opvangmomenten
Indien kinderen op vaste momenten naar de opvang komen, kunnen ouders dit éénmaal doorgeven.

Wijzigingen
Ouders dienen de begeleidsters of de coördinator te verwittigen indien ze gemeld hebben dat hun kind van school moet meekomen naar de opvang en het kind niet naar school is of door de ouders zelf wordt afgehaald.

Dringende opvang 
Indien omwille van dringende omstandigheden het kind niet kon ingeschreven worden en ouders niemand van “Het Hemeltje” kunnen bereiken, dienen zij de school te verwittigen. De leerkrachten kunnen er dan voor zorgen dat het kind mee gaat met de begeleidsters.

Er zijn geen vaste instapmomenten. Ouders kunnen hun kinderen brengen tussen de openingsuren.

  • De openingsuren dienen gerespecteerd te worden. Tijdens de schooldagen is de  opvang geopend  ’s morgens vanaf 6u30 tot 09u00 en ’s avonds vanaf 15u30 tot 18u30.
  •  Op woensdagnamiddag is de opvang geopend van 12u30 tot 18u30.
  •  Tijdens schoolvrije dagen en vakantieperiodes is er opvang voorzien van 6u30 tot 18u30.

Hoe?  
* telefonisch bij de coördinator: 011- 48 01 17 of 0473 30 14 39
* e-mail: sonja.doomen@heers.be
* schriftelijk via reservatieformulier “Het Hemeltje”
RESERVATIEFORMULIER juni 2020
RESERVATIEFORMULIER juli 2020
RESERVATIEFORMULIER augustus 2020
Let op: mondelinge boodschappen in verband met inschrijvingen aan de begeleidsters aan de schoolpoort kunnen niet aanvaard worden