Met de cijfers van 2019 kunnen we opnieuw een overwegend positief resultaat voorleggen. De ‘traditionele’ criminaliteitsvormen blijven afnemen.

Het aantal diefstallen en feiten van afpersing daalt verder in vergelijking met 2018 (-17%). Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen neemt zeer sterk af (-40%). Ook de diefstallen uit of aan voertuig (-25%), werfdiestallen (-54%) en de winkeldiefstallen (-30%) zijn gedaald.

Het aantal misdrijven met een ICT/online element stijgt echter opnieuw in 2019. Cybercrime heeft vele gezichten, denk maar aan de verschillende vormen van phishing. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Het sensibiliseren van de burgers en het inzetten op preventie blijft dan ook noodzakelijk. Daarnaast investeren we ook in opleidingen voor onze medewerkers, zodat ze nog beter met deze materie kunnen omgaan.

Meer info en het volledige jaarverslag via de website van de politie