De Vlaamse regering heeft op 5 juni de uitzonderlijk warme en droge zomer van 2019 erkend als een landbouwramp. De telers die schade hebben ondervonden aan hun gewassen door zonnebrand en droogte tussen 15 juni en 30 september kunnen om die redenen in aanmerking komen voor een vergoeding.

De schade in Vlaanderen wordt geschat op 161,7 miljoen euro. Het ontwerpbesluit hiervoor werd ingediend door Europees parlementslid Hilde Vautmans en Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts van Open-VLD.

Toch zijn er nog uitzonderingen welke gewassen in aanmerking komen voor een vergoeding. Zonnebrand geldt enkel voor appels, peren, rode bessen, kiwibessen en frambozen. De droogte enkel voor wortelen, uien, bonen en knolselder.

“Voor de teelten die hier aanspraak op kunnen maken, dringen we bij de Vlaamse regering aan op een snelle uitbetaling. Onze landbouwers hebben het al erg zwaar om het hoofd boven water te houden.  In deze gevoelige coronatijden is dat belangrijk voor de cashflow én het voortbestaan van onze landbouwbedrijven”, aldus Hilde Vautmans op haat Facebookpagina