Het Europees Parlement stemt vandaag het Vautmans rapport over de geopolitieke gevolgen van de COVID-19 pandemie. Volgens Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) is de corona pandemie een katalysator voor een verandering in de wereldorde. Ze wil dat Europa zich ontpopt tot een geopolitieke speler op het wereldtoneel. Alleen dan kan het haar waarden en belangen succesvol verdedigen in de wereld. Maar daarvoor moet Europa eerst haar eigen huis op orde zetten, stelt Vautmans.  

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), coördinator buitenlands beleid voor de Renew Europe fractie: In deze coronacrisis is de EU te traag geweest en heeft ze te weinig zichtbaar gehandeld, niet alleen binnen Europa maar ook buiten Europa. Terwijl rondom ons verschillende grootmachten de coronacrisis misbruikt hebben om mensenrechten te fnuiken, hun greep op bevroren conflicten te verstevigen en verdeeldheid te zaaien binnen de EU, blijft Europa omwille van de unanimiteitsregel op het ritme van de traagste gaan. Met alle gevolgen van dien. Europa moet méér invloed krijgen op het wereldtoneel zodat ze haar belangen en waarden kan verdedigen, al moet ze daarvoor eerst haar eigen huis op orde zetten. In mijn rapport roep ik onze Europese leiders dan ook op werk te maken van een slagvaardiger, dynamischer en veerkrachtiger Europa door onder meer de unanimiteitsregel af te schaffen, voldoende middelen te voorzien voor extern optreden en geloofwaardige militaire capaciteiten te ontwikkelen. Hoog tijd om de conferentie over de toekomst van Europa te starten en van Europa een echte geopolitieke macht te maken in plaats van een macht met geopolitieke ambities.”

Volgens een recente bevraging van het Europees Parlement blijkt dat de Europese burger wil dat Europa meer bevoegdheden krijgt om de coronacrisis aan te pakken. 

“We mogen niet op Europa schieten voor bevoegdheden die ze niet heeft. Maar we kunnen wel lessen trekken uit de crisis. We hebben gezien welke belangrijke bijdrage onze strijdkrachten leveren in de strijd tegen covid-19. In mijn rapport stel ik dan ook voor om de strijdkrachten van de lidstaten meer gezamenlijk in te zetten in de strijd tegen pandemieën, want covid-19 zal niet de laatste pandemie zijn. Dat kan binnen bestaande kaders maar ook binnen nieuwe kaders zoals militaire ziekenhuistreinen die op enkele uren tijd in een lidstaat waar de nood het hoogst is, operationeel kunnen zijn” vervolgt Vautmans.

Het rapport kan u hier raadplegen en bevat de volgende aanbevelingen:

 • de afschaffing van de unanimiteitsregel wat betreft buitenlandse zaken;
 • het verminderen van de afhankelijkheid van de EU t.a.v. derde landen in strategische en existentiële sectoren;
 • een herziening van de EU globale strategie alsook de veiligheid –en defensiestrategieën van de EU;
 • meer gezamenlijke operaties van de strijdkrachten, ook binnen nieuwe kaders zoals militaire ziekenhuistreinen, om zo de paraatheid van de EU om pandemieën te bestrijden, te vergroten;
 • een uitbreiding en modernisering van communicatiestrategieën;
 • een meer assertieve strategie voor de relaties met China alsook een nieuwe strategie voor de relaties met de Verenigde Staten;
 • de oprichting van een specifieke taskforce gericht op desinformatie uit China en het Midden-Oosten;
 • de oprichting van een krachtige wereldwijde sanctieregeling;
 • een sterke rol voor de EU in haar buurlanden, onder meer door een versterking van de GVDB-missies die belast zijn met conflictpreventie of -beperking, een meer relevante aanwezigheid in Afrika en een geloofwaardig lidmaatschapsperspectief voor de Westelijke Balkan;
 • een structurele hervorming van multilaterale organisaties en de oprichting van een forum voor multilaterale samenwerking tussen Westerse bondgenoten;
 • en een snelle lancering van de conferentie over de toekomst van Europa om vooruitgang te boeken bij de totstandkoming van een efficiëntere besluitvorming in het buitenlands beleid van de EU.