Daylano, het achtjarige zoontje van Anja Michiels, geeft het voorbeeld aan de grote mensen die hun rotzooi steeds maan blijven weggooien langs de weg.
Hij is vandaag zijn straat gaan op ruimen in Duras, een halve straat met zo mooie natuur en bos. Het is niet normaal wat mensen allemaal weg gooien , volledige voedselpakketten, en hele bakken glas, terwijl je het glas gewoon maandelijks kan buiten zetten.
Proficiat aan mijn Daylano. Een voorbeeld voor heel veel grote mensen. En dat hij het zweet van zijn voorhoofd moet afvegen, lijkt ons heel normaal als je zeven zakken zwerfvuil bijeengehaald hebt. En bedankt, mama Anja voor de foto!