“Bij elke adreswijziging die een burger aangeeft, moet de wijkinspecteur een woonstcontrole uitvoeren. Vroeger was dat met een stapel papieren, maar vanaf nu zal deze woonstcontrole digitaal worden uitgevoerd. De wijkinspecteurs kunnen met hun smartphone de adreswijziging doorvoeren. Voor de politiezone komt dat op ongeveer 4000 woonstcontroles per jaar.”, zegt korpschef Steve Provost

Vóór deze digitale werkwijze, was de procedure om een adreswijziging af te handelen omslachtig en nam het verschillende dagen tot weken in beslag. De burger ging naar het gemeentehuis of stadskantoor om de adreswijziging door te geven. Vervolgens stuurde de gemeente/stad de aanvraagdocumenten via de post naar de politie. Daar werd het document ingeschreven en doorgegeven aan de wijkinspecteur. Wanneer de wijkinspecteur bij de betrokkene thuis de controle gedaan had, werd het formulier opnieuw aan de gemeente/stad overgemaakt om te bevestigen dat de aanvrager(s) effectief op dat adres woont/wonen. Efficiënt was dat uiteraard niet en zeker ook tijdrovend.

“De nieuwe mobiele toepassing voor woonstcontroles werd toegevoegd aan de app FOCUS, die de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken nu al enige tijd gebruikt. FOCUS is een toepassing die verschillende politieapps op het terrein ondersteunt en de informatie-uitwisseling verbetert.”, zegt burgemeester Dries Deferm.

De aanvraag wordt nu rechtstreeks digitaal vanuit de gemeente/stadsdiensten doorgegeven. De wijkinspecteur doet zoals voorheen zijn controle, maar kan nu de nodige informatie ook onmiddellijk doorgeven via de app op haar/zijn smartphone. Meteen daarna krijgt de gemeente/stad een melding dat de woonstcontrole werd afgerond.
“De woonstcontrole blijft uiteraard onaangekondigd. Bij afwezigheid maakt de wijkinspecteur een aantekening.  Zo worden discussies over het niet of laattijdig langskomen vermeden. Woonstcontroles zijn ook belangrijk in het kader van domiciliefraude.”, aldus burgemeester Patrick Lismont.

“Geen papieren meer die over en weer moeten circuleren tussen gemeente/stad en politie.  Door dat te vereenvoudigen en sneller te laten gebeuren, kunnen de wijkinspecteurs zich meer met andere zaken bezighouden.”, besluit burgemeester Veerle Heeren.