Dat een online gemeenteraad zijn nadelen heeft, bleek nog maar eens gisteren toen de techniek een hoofdelijke stemming tijdens de gemeenteraad niet meer kon volgen. Geluid op, geluid af, sommige raadsleden als een goudvis in een televisiebeeld en dan de telling. Sla ons dood als het fout is, maar uit de mond van de voorzitter meenden we te horen: 4 onthouding, 9 voor en 12 tegen!

Het ging hier over het voorstel van Gert Stas waarbij hij een stellingname van de gemeenteraad vroeg in verband over de onduidelijkheid, de mistvorming en de misverstanden bij het ex-personeel van het zwembad.

Ongeldige contracten
Groot probleem voor Stas was het feit dat er op de nieuwe contracten van de personeelsleden die overstappen naar de nieuwe uitbater, Lago, geen begindata staan. “Normaal moeten die contracten starten op 1 januari 2021 gezien de stad deze mensen afdankt per 31 december 2020. Maar een contract zonder begindatum is een nietig contract en men duwt de mensen nog meer in de onzekerheid. Zeker als je dan de geruchten hoort als zou Lago de contracten pas in maart willen laten starten. De mensen worden op 21/12 afgedankt en kunnen pas in maart weer tarten, dis worden ze drie maanden in de werkloosheid gedwongen. Bij de overname werden er bovendien identieke werkvoorwaarden beloofd aan de mensen die de overstap maakten. En ook daar heb ik mijn twijfels over en komt Lago af met een andere interpretatie”, zegde Gert Stas en hij had vijf voorstellen. Die kwamen neer op een betere informatie van en communicatie met het personeel, een correcte ontslagregeling, de eis om niemand in de werkloosheid te dwingen en de gemaakte meerkost voor de stad te verhalen op Lago.

Er is niks aan de hand
Het antwoord kwam van schepen Jos Pierard. Dat kwam erop neer dat alles correct verlopen is, dat zijn diensten de correcte overgang garanderen en dat er geen meerkosten zullen zijn. “Lago is steeds correct in zijn afspraken”, besloot de schepen.

“Wij vragen niet minder of niet meer dan dat Lago de garantie geeft dat het personeel op 1 januari 2021 kan starten”, probeerde Stas nog.

Meerderheid niet eensgezind
Uit de stemming kon geen kat afleiden wie hoe gestemd had! De enige zekerheid was dat de sp.a voor en de meerderheid tegen zou stemmen. Enkel Raymonde Spiritus (CD&V) zegde openlijk zich te zullen onthouden omdat de het circus rond het zwembad wat beu is. “Hierover doet er zoveel “gewouwel” de ronde dat niemand nog weet wat er gaande is, dus ik onthoud me”, zegde het ex-personeelslid van de stad.

Er kwam dan een individuele stemming en die uitslag was 4 onthoudingen, 9 voor en 12 tegen, punt dus verworpen. Groen stemde voor, dus moeten de onthoudingen uit het kamp van de meerderheid komen, maar nog eens, pin ons hier niet op vast want de techniek was op zijn minst te krakkemikkelig gisterenavond om te mogen preken van een openbare zitting.