In 2020 is in maar liefst 72 van 181 dossiers in een gerechtelijk onderzoek van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken een doorbraak gekomen dankzij camerabeelden. Een verdacht persoon of voertuig werd geïdentificeerd. In verschillende dossiers werden de daders gevat. Het is slechts één van de vele voorbeelden waarin camera’s hun nut bewijzen. De stad Sint-Truiden wenst dan ook haar camerabeleid verder uit te breiden en het nodige budget voor de aankoop van camera’s in de meerjarenplanning te voorzien. Op de gemeenteraad van 31 mei werd de visienota goedgekeurd.

De stad Sint-Truiden wil in de toekomst het aantal vaste bewakingscamera’s vernieuwen of uitbreiden naar nieuwe locaties om blinde vlekken verder weg te werken. Ook zullen er meer mobiele camera’s komen. Deze worden ingezet in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil in alle deelgemeenten en bij toezicht van evenementen. Daarnaast zal de stad investeren in slimme camera’s. Deze ANPR-camera bewijzen dagelijks hun nut bij de vaststelling van verkeersinbreuken.

Om dit camerabeleid te kunnen realiseren zal de stad Sint-Truiden het huidige cameranetwerk vernieuwen en uitbreiden. Verder zullen er op het volledige grondgebied pictogrammen geplaatst worden.

Sint-Truiden wil het gebruik van camera’s gericht inzetten. Een goed uitgewerkt beleid, met hieraan gekoppelde doelstellingen en evaluaties, is daarvoor noodzakelijk. De camera’s verhogen het veiligheidsgevoel en dringen verkeersgerelateerde overlast terug, ook het innen van retributies kan via de camera’s gemonitord worden. Als slimme stad willen ze deze moderne technologieën inzetten om de levenskwaliteit van onze inwoners te verhogen.