De provincie Limburg, Vlaanderen en Europa stellen ruim 3 miljoen euro ter beschikking voor projecten die het platteland in Limburg versterken. Het moet de innovatie aanzwengelen.

Europa voorziet via het Europees herstelfonds 712.000 euro extra middelen voor Limburg om de gevolgen van de coronapandemie voor landbouw en plattelandsontwikkeling op te vangen. De provincie Limburg clustert die extra middelen samen alle Europese, Vlaamse en Limburgse middelen die voor dit najaar waren voorzien tot één gezamenlijke projectoproep.

“Dit najaar willen we vooral inzetten op innovatieve projecten die een langdurige en structurele meerwaarde betekenen voor de regio en de provincie Limburg. Ze moeten een hefboom zijn om het Limburgse platteland te versterken”, stelt gedeputeerde voor Landbouw en Plattelandsbeleid Inge Moors (CD&V).

De provincie, Vlaanderen en Europa stellen hiervoor ruim 3 miljoen euro ter beschikking. Binnen de oproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2021’ moeten projectvoorstellen een minimale kost van 150.000 euro tot 1 miljoen euro hebben.

“Hiermee hopen we promotoren aan te zetten om ‘out of the box’ te denken en te innoveren op een grotere schaal. De voorbije jaren zagen we in de verschillende plattelandsprogramma’s dat er vaker kleinere projecten werden ingediend. Die zijn uiteraard verdienstelijk, maar dit najaar willen we de projecten iets ruimer bekijken. Van projecten die de samenhorigheid op het platteland versterken tot bijvoorbeeld pilootprojecten die nieuwe technieken of machines optimaliseren en introduceren bij de land- en tuinbouwers”, aldus Inge Moors.

Projectvoorstellen kunnen tot 29 november om 16 uur worden ingediend bij de Provincie Limburg.