Een roadmap voor de jeugdactiviteiten van deze zomer

Algemeen

Persbericht van de Eerste Minister Sophie Wilmès

Het Overlegcomité is op vrijdag 22 mei bijeengekomen met de leden van de expertengroep over de exitstrategie (GEES) om de roadmap die de GEES heeft voorgesteld voor de kinder- en jeugdactiviteiten deze zomer te bespreken. De roadmap is opgesteld na verschillende bijeenkomsten van de betrokken sectoren en de ministers van de drie gemeenschappen van het land.

Na overleg met de experts is beslist dat de buurtspeeltuinen in open lucht vanaf woensdag 27 mei, door de lokale autoriteiten heropend kunnen worden voor kinderen tot en met 12 jaar. Grotere speeltuinen in parken kunnen onder toezicht van de lokale autoriteiten worden geopend onder dezelfde voorwaarden als sportactiviteiten (maximaal 20 kinderen tegelijk). Speeltuinen op het terrein van dierentuinen, musea enz kunnen worden heropend onder toezicht van de uitbater om drukte te voorkomen. Het ministerieel besluit zal in functie daarvan worden aangepast.

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat, mits akkoord van de lokale autoriteiten, vanaf 1 juli opnieuw zomeractiviteiten voor jongeren kunnen plaatsvinden. Het gaat dus over:

  • Zomerkampen en -stages voor jongeren met of zonder overnachting en speelpleinwerking. Ze kunnen doorgaan in zogenaamde contactbubbels van maximaal 50 personen (deelnemers en begeleiders). Jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar moeten de veiligheidsafstand zoveel mogelijk blijven respecteren.
  • Ook jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren. Hier moeten jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar de veiligheidsafstand blijven respecteren. Jeugdhuizen die ook een horecafunctie hebben, moeten de algemene regels voor de horeca respecteren.

De volgende vergadering van de Nationale Veiligheidsraad zal plaatsvinden op woensdag 3 juni. Tijdens deze vergadering zullen de derde fase en de fases die erop volgen, nader omschreven worden. Centraal staan de culturele sector, de sport en de horeca. Maar er zal ook bekeken worden wanneer en in hoeverre het mogelijk is om meer sociale contacten toe te laten, religieuze ceremonies opnieuw te laten plaatsvinden en evenementen van verschillende grootte deze zomer te laten doorgaan.

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
Asbeststort na meer dan 2 weken opgeruimd

In het verlengde van de Zonnestraat in Engelmanshoven vonden buurtbewoners een illegaal stort met asbest. Niet verwonderlijk nu er een nieuw reglement is voor de levering ervan op het containerpark. Maar na meer dan twee weken lag het er nog! “Buurtbewoners meldden mij sluikstort van asbest op 11 mei. Het …

Algemeen
Aantal nieuwe infecties daalt verder

Op dinsdag 26 mei werden 137 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 91 in Vlaanderen, 31 in Wallonië en 15 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 57 592. Verder is de situatie als volgt: In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1 128 patiënten opgenomen. …

Algemeen
Bushokje vernield in Zepperen

Een opmerkzame ochtendwandelaar signaleert ons zopas dat er weer vandalen op pad zijn voor zinloos geweld op onze gemeenschappelijke eigendom. Blijkbaar maakt corona het slechte in sommige mensen los. Vandalisme is blijkbaar één van die slechte eigenschappen. Of het nu weerloze bomen, paarden, kapelletjes, brandgevaarlijke gebieden en gebouwen of nutsvoorzieningen …

%d bloggers liken dit: