Op vrijdag 22 mei werden 299 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 213 in Vlaanderen, 66 in Wallonië en 20 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 56 810.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1 388 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 34 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 259 patiënten, dat is een verdere daling met 9 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 15 155 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 32 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 237 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 25 in de voorbije 24 uur. Van die 25 overleden 15 mensen in het ziekenhuis en 10 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 90% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 237 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,2% thuis en 0,5% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (24%) als vermoede (76%) gevallen.