De veelheid van structuren waarbinnen de zorg vandaag aangeboden wordt, is geëvolueerd tot een kluwen waarin de burger zijn weg niet meer vindt. Via de oprichting van de Eerstelijnszone Haspengouw moet de samenwerking tussen alle Haspengouwse gezondheids- en welzijnsactoren in Haspengouw versterkt worden.

Burgers moeten zo makkelijker hun weg vinden naar het zorgaanbod dat voor hen belangrijk is. Op maandag 28 september 2020 duidde de gemeenteraad de afgevaardigden van stadsbestuur Sint-Truiden in de zorgraad van vzw Eerstelijnszone Haspengouw aan. In heel Vlaanderen komen 59 eerstelijnszones. Sint-Truiden behoort tot de Eerstelijnszone Haspengouw samen met Nieuwerkerken, Gingelom, Borgloon, Heers, Wellen en Kortessem. De eerstelijnszones maken deel uit van de hervormingsplannen van de Vlaamse overheid om een omwenteling van de volledige welzijns-en gezondheidszorg te realiseren

Eerstelijnszones zijn afgebakende regio’s waarbinnen actoren hun aanbod en werking in onderling overleg op elkaar afstemmen om zo te komen tot kwalitatieve zorg en zorgcontinuïteit voor personen. De oprichting van de Eerstelijnszone Haspengouw moet ervoor zorgen dat er op het vlak van zorg beter wordt samengewerkt tussen de gezondheidssector (huisartsen, apothekers, tandartsen,….) en de welzijnssector (diensten voor thuiszorg, centra voor algemeen welzijnswerk, woonzorgcentra, sociale diensten mutualiteit, ….).

“Patiënten en cliënten zullen in de toekomst nog beter geïnformeerd worden over het zorgaanbod. Dat kan bijvoorbeeld via het efficiënter inzetten van het zorgaanbod, maar ook via het inschakelen van verenigingen voor mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties,” zegt schepen van Sociale zaken Pascy Monette.

De werking van de Eerstelijnszone Haspengouw zal aangestuurd worden door een zorgraad, die samengesteld is uit vertegenwoordigers van vier grote clusters, met een aantal vertegenwoordigers in de zorgraad per zone. Er zijn vier clusters: lokale besturen, gezondheidszorg, welzijnszorg en ten slotte patiënten en mantelzorgers. De heer Pascal Monette zal als schepen bevoegd voor sociale zaken afgevaardigd worden in de zorgraad van vzw Eerstelijnszone Haspengouw.  Zo wordt de samenwerking tussen de lokale overheden en de zorgsector ook verankerd in de overlegstructuren van de vereniging.

“Wij zijn alvast zeer opgetogen met de verdere uitbouw van de Eerstelijnszone Haspengouw. Het optimaliseren van zorg voor alle inwoners in en rond Sint-Truiden is een belangrijke prioriteit. Een betere samenwerking tussen de gezondheidssector en de welzijnssector zal alle patiënten ten goede komen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.