De sp.a-fractie diende een punt in over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Raadslid Hilde Visser (sp.a) legde haar standpunt uit: “Uit recente cijfers van Vlaams minister Lydia Peeters blijkt dat er op Sint-Truidens grondgebied in totaal 300 bushaltes (uitgezonderd belbushaltes) zijn.”

Slechts 20 haltes (of 6.6%) daarvan zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel, aan die haltes kunnen ze alleen en zonder hulp opstappen. Aan 70 van de Truiense haltes (of 23%) kunnen rolstoelgebruikers opstappen mits assistentie van de buschauffeur of een derde. Dat betekent dat meer dan 2 op 3 haltes helemaal niet toegankelijk zijn voor mensen met een motorische beperking. Slechts 19 bushaltes op het grondgebied (of 6.3%) zijn aangepast voor mensen met een visuele beperking door bijvoorbeeld ribbellijnen of rubbertegels. Als we in onze stad het openbaar vervoer willen promoten en meer mensen op de bus willen krijgen, we er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat de Truiense bushaltes toegankelijk zijn voor iedereen. Iedereen heeft recht op openbaar vervoer. Er is duidelijk werk aan de winkel”, besluit Visser.

Hilde Visser deed een voorstel: “Het gemeentebestuur engageert zich om bij wegenwerken op Truidens grondgebied steeds oog te hebben voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes voor personen met een motorische of visuele beperking. Op die manier willen we op termijn alle bushaltes toegankelijk maken voor iedereen.”

Jelle Engelbosch (N-VA) reageerde: “Wij engageren ons al. Wij gaan maximaal inzetten op de verhoogde toegankelijkheid. Ik stel voor dit mee naar de besprekingen van het vervoersregioplan te nemen.” En vervolgens gebeurde wat zo vaak al gebeurde in Sint-Truiden: de meerderheid stemde het sp.a-voorstel van Hilde Visser weg.