Zolang deze oorlog duurt organiseren Truienaren elke donderdag van 19u. tot 20u. een samenkomst op het abdijplein aan de abdijtoren van Sint-Truiden. Zij nodigen jou en iedereen die zich aangesproken voelt uit voor een vredeswake.
Deze vredeswake is een oproep:
– om de spiraal van geweld te stoppen
– om met mekaar te praten in plaats van mekaar te doden
– om alle kansen te geven aan onderhandelingen
– om alle mensen die ijveren voor vrede in dit conflict een hart onder de riem te steken
– om te kiezen voor vrede
– om ons nu vrede te geven
We willen ook samen in gedachten zijn bij alle slachtoffers; bij de vele doden en gewonden, bij de vluchtelingen en hun familie en vrienden. We willen iedereen die lijdt nabij zijn en voor hen en voor de vrede een kaarsje branden.
Is het mogelijk om donderdag een kaarsje mee te brengen om zo je solidariteit tot uitdrukking te brengen? Tot donderdag?
Of misschien kan je dan bij je thuis of op je werk een kaarsje branden?
Het zou fijn zijn als je dit bericht zou kunnen delen. Bedankt.
Deze vredeswake is een vrijblijvend burgerinitiatief. In de geest van vredesactivist Franciscus van Assisi is het een oproep om stappen naar vrede te zetten.