Aangifte in de personenbelasting 2022

FOD Financiën stelde de nieuwigheden in de belastingaangifte 2022 voor. De hulp aan de burgers bij het invullen en andere praktische zaken kwamen ook ter sprake.

Een greep uit wat er meegedeeld

Hulp aan de burgers:

 • 2022 luidt de terugkeer in van de hulp aan de burgers in de kantoren van de FOD Financiën mits er telefonisch een afspraak gemaakt wordt. Telefonische hulp blijft uiteraard mogelijk maar ook op afspraak.
 • Er is een specifieke internetpagina gewijd aan jongeren die voor de eerste keer een aangifte moeten invullen om ze te helpen en gerust te stellen in een duidelijke en toegankelijke taal.
 • Kadastraal inkomen in het buitenland: voor het eerst moet dit kadastraal aangegeven worden. Een pop-up met toelichting komt te voorschijn in Tax-on-web. Op termijn zal dit ook een vooraf ingevuld gegeven zijn.
 • Nog in Tax-on-web laat een nieuwe wizard toe om uit te maken of een persoon al dan niet fiscaal ten laste is van de burger die zijn/haar aangifte invult.
 • Het aantal gebruikers van Tax-on-web blijft stijgen. In 2021 dienden er 6,1 % meer burgers hun aangifte in via Tax-on-web dan het jaar voordien en ze gebruikten daartoe meer en meer Itsme (33,5 % van de Tax-on-webgebruikers).

Indieningstermijnen:

 • 30 juni: papieren aangifte, wanneer hulp bij het invullen en wijziging voorstel van vereenvoudigde aangifte op papier
 • 15 juli: aangifte via MyMinfin en wijziging voorstel van vereenvoudigde aangifte via MyMinfin
 • 30 september: aangifte via een mandataris

Nieuwigheden:

 • De termijn voor de aangiften via een mandataris is na een publieksraadpleging en in overleg met de economische beroepen gewijzigd en er is een incentive toegevoegd. Burgers die vóór 31 augustus hun aangifte via een mandataris indienen, zullen hun terugbetaling vroeger krijgen of pas later moeten betalen.
 • Nieuwe informatiestroom : sinds februari 2022 zijn bepaalde kosten voor kinderopvang automatisch opgenomen in MyMinfin als hulp bij het invullen van de aangifte.

Fiscale nieuwigheden:

 • Steun aan gezinnen: kosten voor kinderopvang verhogen tot 14 € per dag.
 • Vergroening van het wagenpark: nieuwe belastingvermindering van 45 % met een maximum van 1.500 € voor nieuwe en intelligente thuislaadpaal voor elektrische wagens.
 • Premies van Olympische en Paralympische Spelen, Europese en wereldkampioenschappen of andere continentale kampioenschappen worden op de eerste schijf van 50.040 € belast aan 16,5 %.
 • Nieuwe coronamaatregelen: belastingvermindering van 30 % op de huur die de verhuurder kwijtschold en eenmalige premie voor sommige begunstigden van een Covid-19-overbruggingsrecht afzonderlijk belast aan 16,5 %.
 • Verlenging van bestaande coronamaatregelen: belastingvermindering van 20 % voor de investering in nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet sterk hebben zien dalen en vrijstelling voor vrijwillige overuren in cruciale sectoren en in het kader van het relanceplan.

https://financien.belgium.be