Als alles meezit zullen de werken op de bodem van het meer eind november afgerond zijn en zal vanaf dan het meer terug kunnen vollopen.

Natuurlijk moeten we hopen dat het weer meezit zodat het meer eind maart (voor het broedseizoen) volledig is volgelopen.

In het noordoosten komt een nieuwe kijkhut. Deze gaat meer in de randzone geplaatst worden zodat er minder verstoring zal zijn voor vogels. Er worden ook 3 kijkassen voorzien (dit is een zone waar geen riet zal groeien) vanuit de nieuwe kijkhut, zodat je over het hele meer gaat kunnen kijken.

Momenteel worden ook kaprijpe Canadese populieren geveld zodat er een gemengd loofbos kan ontstaan. Hierdoor zal de diversiteit toenemen omdat er meer fauna en flora voorkomt in een gemengd loofbos.

Ook zullen er in de toekomst nog kleine ingrepen gebeuren om meer diversiteit te bekomen zoals het aanleggen van kleinere waterpoelen in de randzone van het meer.