Het Europees Parlement nam gisteren een resolutie aan omtrent de antiracismeprotesten na de dood van George Floyd in de VS. De Open Vld parlementsleden steunden deze resolutie. Er werd ook een amendement van de Groene fractie aangenomen waarin de lidstaten verzocht worden ‘racistische en afrofobische tradities, zoals blackface, te veroordelen en zich hier niet mee in te laten’.  
Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld): “Blackface is een van oorsprong Amerikaans fenomeen waarbij een blanke zich als zwarte schminkt om een kwetsende karikatuur van een zwarte slaaf uit te beelden. Uiteraard veroordelen we dat. Vandaar dat ik dit amendement oorspronkelijk ook steunde. Maar ik heb de tekst niet opgevat als zijnde een oproep om Zwarte Piet of roetpiet af te schaffen. Aangezien het amendement wel breed geïnterpreteerd wordt, heb ik mijn stemgedrag op dat amendement aangepast. Ik vind niet dat Zwarte Piet of roetpiet moeten verdwijnen, laat staan door een verbod vanuit de overheid. Dat zou zelfs contraproductief kunnen zijn. Vandaag is hij immers een hulp van Sinterklaas en heus geen slaaf of onderdanige knecht. Tradities evolueren mee met de tijd en dat vind ik goed. In de meeste steden is Zwarte Piet bijvoorbeeld een roetpiet, zoals in Antwerpen. Ik geloof dat we de helpende hand van Sinterklaas kunnen laten voortbestaan, in alle respect voor de zwarte gemeenschap en de tradities. Dit heeft voor mij niets te maken met racisme.”.

Voor de goede orde dus, Hilde Vautmans heeft dus niet voor het amendement gestemd in het Europees Parlement: voor haar heeft Zwarte Piet zijn bestaansredenen in onze maatschappij..