Het coronavirus heeft ook Nieuwerkerken de voorbije maanden zwaar getroffen.

Daarom werd er gisterenvoormiddag een ‘troostplek van Ferm Wijer’ ingehuldigd in de tuin van de pastorie van Wijer en gelegen naast het fietsroutenetwerk langs het Kasteel van Wijer. Deze plaats is voor iedereen vrij toegankelijk om indien gewenst de rust op te zoeken om een verlies te verwerken ofwel een babbeltje te slaan met een toevallige voorbijganger om zo weer de moed te vinden om verder te gaan. Wij hopen dat deze plaats een ontmoetingsplek zal worden in de toekomst met respect voor iedereen. Dit initiatief kwam tot stand dankzij Ferm Wijer en met logistieke ondersteuning van de gemeente.

Laten wij zo ook even stilstaan bij de 20 overlijdens in onze gemeente tijdens deze pandemie, waarvan 3 in de deelkern Wijer.

Op 8 november zal Ferm Binderveld samen met de gemeente op het kerkhof in de Krommenhofstraat een tweede troostplek voor onze gemeente inrichten.