De onderzochte bloedstalen van 9 inwoners uit de wiek Terbiest in Sint-Truiden blijken licht verhoogde PFOS-waarden te bevatten. Volgens PVDA-voorzitter Lizzy Vandenrijt toont het aan dat de vraag naar extra onderzoek gegrond is. Komende maandag zal ze het stadsbestuur vragen om een uitgebreid onderzoek te voeren.

Tot acht jaar geleden gebruikte Tenneco, Amerikaanse fabrikant van auto-onderdelen, PFOS voor de chroombaden in zijn Truiense vestiging. In het zog van de PFOS-vervuiling rond het Amerikaanse 3M in Zwijndrecht nam de PVDA Sint-Truiden, in samenwerking met Geneeskunde voor het Volk, bloedstalen van de omwonenden uit de wijk Terbiest.

De gemiddelde waarde die gemeten is in Sint-Truiden wijkt niet echt af van het gemiddelde dat gemeten wordt bij volwassenen in Vlaanderen. Ze is wel een stuk hoger dan de waarden die aangetroffen worden in het bloed van jongeren. Maar er is dus geen reden tot ongerustheid.

“We nemen de PFOS-problematiek ernstig. De gezondheid van onze inwoners primeert”, antwoordt schepen Nina Kvikvinia (N-VA). “Helaas hebben we het rapport nog niet ontvangen. We vragen om alle vaststellingen aan het lokaal bestuur over te maken. We bezorgen daarna alles aan het Agentschap Zorg en Gezondheid zodat zij het onderzoek en de resultaten kunnen beoordelen en ons kunnen adviseren.”

De top van Tenneco zegt in een reactie dat ze beweringen dat hun activiteiten een negatief effect zouden hebben op de volksgezondheid zeer ernstig nemen, maar dat het bedrijf voorbehoud maakt voor het trekken van voorbarige conclusies over de bron van PFOS/PFAS-besmetting op basis van een beperkt aantal bloedmonsters.

Wordt dus met zekerheid vervolgd.