De gevolgen van de breuk in de waterleiding die op 20 januari werd vastgesteld aan het begin van de Luikerstraat ter hoogte van Brustempoort blijken ernstiger dan eerst gedacht. Vorige week werd  al duidelijk dat de waterinsijpeling tot grondverzakkingen had geleid. Uit verder onderzoek blijkt dat het lek tevens barsten heeft veroorzaakt in de gewelven van de ondergrondse gangenstelsel onder het Europaplein. De Luikerstraat blijft afgesloten tot de gangen opnieuw zijn gestabiliseerd.

Vorige week stelde een technisch team al vast dat er door de waterinsijpeling grondverzakkingen hadden plaatsgevonden. Uit verder onderzoek blijkt dat het lek ook barsten heeft veroorzaakt in een van de ondergrondse gangen van de Brustempoort. De Luikerstraat blijft afgesloten voor het verkeer totdat de onderaardse gewelven zijn gestabiliseerd.

Brustempoort
De Brustempoort is een van de weinige overblijfselen van de middeleeuwse stadsomwalling. Vanuit de centrale onderbouw van twee verdiepingen leiden gangen naar de schietkamers. De ondergrondse resten waren lange tijd een toeristische trekpleister totdat ze omwille van veiligheidsrisico’s werden afgesloten. In het ondergrondse gangenstelsel zijn nu barsten vastgesteld die de stabiliteit van de Luikerstraat ter hoogte van de Brustempoort in het gedrang brengen.

Instortingsgevaar
Omwille van het instortingsgevaar blijft de weg afgesloten totdat de nodige herstellingswerken zijn uitgevoerd. De precieze omvang van de werkzaamheden kan pas worden vastgesteld eens de weg is opengelegd. Maandag wordt al gestart om de gang van Brustempoort te stabiliseren door schoring, waarna de weg kan opengelegd kan worden om de situatie verder te analyseren en volgende stappen te nemen.  Het lokaal bestuur van Sint-Truiden levert ondertussen alle mogelijke inspanningen om snel te bepalen hoe de situatie het best kan worden aangepakt.