De gemeenteraad van 29 juni 2020 heeft unaniem het erkenningsreglement voor Sint-Truidense verenigingen goedgekeurd. In dit reglement is bepaald dat elke vereniging moet voldoen aan een aantal basisvoorwaarden.

Het goedgekeurde erkenningsreglement kan je raadplegen via deze url: https://www.sint-truiden.be/erkenningsformulier-verenigingen-sint-truiden
De erkenning als Sint-Truidense vereniging geldt principieel zolang de vereniging voldoet aan het erkenningsreglement. Minstens 1 keer om de 6 jaar wordt een controle uitgevoerd door de betrokken stadsdienst en adviesraad. Om de 3 jaar dient de vereniging haar werking te herbevestigen. Dit kan via een online erkenningsformulier. Zie link hieronder. Gelieve de erkenningsaanvraag in te vullen voor 1 oktober 2020.
Heb je moeilijkheden bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de contactpersoon van de stadsdienst die de werking van jouw vereniging opvolgt”.

En dan is er nog het noodfonds van de Vlaamse overheid, waaruit de stad Sint-Truiden 615.872,63 euro krijgt om de verenigingen te helpen de coronacrisis te overleven. Naar verluidt zou dat in de subsidiëring van dit jaar verwerkt worden. Trouwens, wat die stadssubsidies betreft, vele organisaties wachten nog op die subsidieformulieren, die vaak voor 1 september moeten ingediend zijn. Komen ze niet of arriveren ze alsnog? Hier schiet de communicatie van de stad wel schromelijk te kort.