Sinds het Covid Safe Ticket op 1 november verplicht werd in onder meer de horeca is het aantal eerste prikken in Limburg fors opgelopen. Vorige week werden in de Limburgse vaccinatiecentra 1.782 eerste dosissen toegediend, dat is het vijfvoud van tijdens de laatste week van oktober.

Sedert 1 november, toen de coronapas verplicht werd, hebben zich al meer dan 3.000 Limburgers laten vaccineren. In de week van 1 tot 7 november werden er in de Limburgse centra 711 eerste prikken toegediend. In de week van 8 tot 14 november werden 754 eerste dosissen geprikt in Limburg en vorige week (15 tot 21 november) liep dat aantal zelfs op tot 1.782. Ter informatie, de laatste week van oktober waren er dat “slechts” 369. Voor de volksgezondheid heeft men die prik blijkbaar niet over, voor het eigen profijt en plezier dus wel!

In Brussel is men ook erg ongerust: de angstwekkende cijfers zorgen ervoor dat het volgende crisisberaad zeker niet in januari zal zijn, maar stukken eerder. Dat wordt zelfs in politieke kringen toegegeven. Over nieuwe maatregelen wordt er binnen de regering nog niet gesproken (zeggen ze), maar bezorgdheid over de aanhoudend stijgende cijfers is er zeker. De piek is nog altijd niet bereikt en dat zorgt in de Wetstraat voor ongerustheid. En niet alleen daar!

Ondertussen vragen de tien Belgische provinciegouverneurs samen dat het Overlegcomité vroeger samenkomt om verdere federale maatregelen te nemen. Ook willen de gouverneurs sneller inzetten op de boosterprik. Dat is woensdag besproken in de nationale crisiscel met de tien gouverneurs.